StoryEditor

Nowości Agro Show: Alima-Bis

Na targach Agro Show firma Alima-Bis zaprezentuje urządzenie do precyzyjnej aplikacji nawozów, zamontowane w rozrzutniku Evo Spreader. Rozwiązanie zostało opracowane w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach projektu "Inkubator innowacyjności 4.0".
28.08.2023., 14:08h
System Ferti+ wykorzystuje odbiciową spektrometrię bliskiej podczerwieni (NIR) do oceny zasobności nawozu organicznego bezpośrednio podczas jego aplikacji na polu, a uzyskane w czasie rzeczywistym wyniki pomiarów zawartości makroelementów NPK mogą zostać przesłane poprzez interfejsy (USB, Ethernet, CAN-Bus) do sterownika zarządzającego pracą rozrzutnika obornika. Na tej podstawie algorytm sterujący dawkowaniem nawozu, zaimplementowany w sterowniku rozrzutnika, może poprzez standardowy zawór proporcjonalny sterować prędkością przesuwu przenośnika podłogowego, w celu zapewnienia wymaganych dawek poszczególnych makroelementów wyrażonych w kg/ha. Posiadanie informacji o zasobności stosowanego nawozu organicznego pozwala zarówno na nawożenie stałą dawką nawozową, jak również zastosowanie nawożenia zmienną dawką, wg zastosowanej mapy aplikacyjnej.
Najważniejszym elementem systemu pomiarowego jest spektrometr bliskiej podczerwieni, którego sonda pomiarowa jest zainstalowana na bocznej ścianie skrzyni ładunkowej rozrzutnika obornika. Miejsce sondy powinno być tak dobrane, aby przez jak najdłuższy czas pracy maszyny okład optyczny sondy miał kontakt z nawozem (obornikiem) znajdującym się wewnątrz skrzyni ładunkowej. Optymalnym punktem montażu sondy spektrometru jest tylna cześć skrzyni ładunkowej na wysokości ok 200-300 mm nad przenośnikiem podłogowym.Opracowany system pomiarowy wyposażono w mechanizm umożliwiający chwilowe zatrzymanie przyściennej warstwy obornika i jej zagęszczenie w przestrzeni znajdującej się bezpośrednio przed elementem optycznym sondy spektrometru. Przeprowadzone pomiary potwierdziły zwiększoną dokładność uzyskiwanych wyników predykcji zawartości makroelementów NPK dla tak przygotowanej warstwy nawozu.fot. UP Poznań, Alima-Bis
Krzysztof Gębski
Autor Artykułu:Krzysztof Gębski

redaktor top agrar Polska w dziale "Technika".

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 20:21