Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czy można odzyskać de minimis?

Obrazek

Pytanie Czytelniczki: W sierpniu 2020 r. kupiłam ziemię rolną, od której został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych, gdyż skończył się limit pomocy de minimis. W marcu tego roku złożyłam podanie i niezbędne dokumenty do urzędu skarbowego w sprawie zwrotu nadpłaconego podatku i otrzymałam odpowiedź, że zwrot mi się nie należy, bo skończyła się pomoc krajowa de minimis w dniu zawarcia umowy. Czy mam szansę na jakieś odwołanie od tej decyzji, skoro można się starać o zwrot w ciągu pięciu lat?

adw. Mikołaj Pomin21 lipca 2021, 08:00
Zwolnienie, o którym pisze Czytelniczka, uregulowane jest w art. 9 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności cywilnoprawne, takie jak sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami pod warunkiem, że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DzUrz.UE.L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Zwolnienie przysługuje, gdy mieści się w limicie indywidualnym i limicie generalnym dla tej pomocy. Inaczej, jeżeli do chwili sprzedaży rolnik nie wykorzystał przysługującej mu pomocy de minimis i nie została wyczerpana na tę datę pula pomocy na dany rok, zwolnienie od tego podatku przysługuje (do wysokości niewykorzystanej pomocy). W sytuacji opisanej przez Czytelniczkę zwrot nadpłaty nie będzie jej przysługiwał, bowiem w dniu zawarcia umowy sprzedaży wyczerpany był limit krajowy pomocy, zatem nie przysługiwało zwolnienie.

Tymczasem instytucja nadpłaty, generalnie rzecz ujmując, dotyczy sytuacji, gdy podatek został pobrany pomimo braku ku temu podstaw. Należy jednak zastrzec, że w razie skierowania sprawy do rozstrzygnięcia sądowi administracyjnemu, może on przedstawić inną interpretację (tak było m.in. w sprawach, które dotyczyły zwrotu nadpłaconego podatku w przypadku, gdy choć w chwili sprzedaży rolnik mógł uzyskać częściowe zwolnienie od podatku, urzędy skarbowe domagały się zapłaty całego podatku, np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 września 2020 r. w sprawie II FSK 1422/18).

Adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)