StoryEditor

Jakie są formalności przy zakupie zbiornika na paliwo?

Pytanie: Kupiłem zbiornik do oleju napędowego w gospodarstwie. Na zakup otrzymałem dofinansowanie z ARiMR, która żąda wykazania, że nie podlega on kontrolom Urzędu Dozoru Technicznego. Czy UDT musi obejmować swym nadzorem zbiorniki na olej napędowy?
01.11.2019., 20:11h
Odpowiedź: Zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania określa ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. DzU z 2019 r., poz. 6677 t.j.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.

Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (DzU z 2012 r., poz. 1468). W § 1 pkt 2) rozporządzenia wskazano, że dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalino...
Pozostało 31% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 08:59