StoryEditor

Koszty za przegrane zasiedzenie

Pytanie: Kilka miesięcy temu wystąpiłem do sądu z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości.
24.12.2014., 08:12h

Sąd ogłosił jednak postanowienie, w którym oddalił mój wniosek. Co powinienem w tej sytuacji zrobić? Czy odzyskam koszty, które poniosłem (koszty sądowe, biegłego, adwokata)?

Odpowiedź: Czytelnik przegrał zainicjowaną przez siebie sprawę sądową. Zasadą jest, że strona przegrywająca sprawę ponosi jej koszty, a więc koszty postępowania. Na koszty te składają się opłaty sądowe, wynagrodzenia biegłych, pełnomocników procesowych. Jeśli sprawę przegrała strona, na której wniosek wszczęto postępowanie, sąd nie zwraca jej kosztów poniesionej opłaty, wynagrodzenia biegłego oraz pełnomocnika tej strony. Sąd może ponadto zobowiązać przegrywającego sprawę do zwrotu stronie przeciwnej kosztów postępowanie, jakie strona ta poniosła w trakcie postępowania.

Z listu wynika, że ogłoszone postanowienie zapadło przed sądem I instancji. Czytelnik winien zatem złożyć wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek taki należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia. Po otrzymaniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem pozostaje 14 dni na złożenie apelacji do sądu II instancji. Jeżeli jednak wniosek o uzasadnienie nie został złożony, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia postanowienia można złożyć apelację. W takim przypadku uzasadnienie postanowienia sporządzane jest po złożeniu apelacji.

Dopiero orzeczenie sądu II instancji ostatecznie rozstrzygnie, kto sprawę wygrał i co za tym idzie – kto i w jakim zakresie poniesie koszty postępowania. Reasumując, w omawianym przypadku Czytelnik nie odzyska wyłożonych kosztów, o ile postanowienie sądu I instancji nie zostanie zmienione.

Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 15:09