Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kupno gospodarstwa z długami

Obrazek

Pytanie: W 2015 r. kupiłem udziały w gospodarstwie. Niedawno otrzymałem pismo, że sprzedający miał długi, a wierzyciel żąda uznania mojej umowy sprzedaży za bezskuteczną i zamierza egzekwować swoje roszczenie z mojego majątku. Czy słusznie?

adw. Mikołaj Pomin23 kwietnia 2018, 11:31
Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Paragraf 2 tego artykułu stanowi, że czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem czynności. Wreszcie, w myśl § 3, jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Z kolei zgodnie z treścią art. 528 Kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Powyższe przepisy przyznają zatem wierzycielowi prawo do zaspokojenia wierzytelności od osoby trzeciej, która nie była dłużnikiem (tzw. skarga paulińska). Zasadność żądania zgłoszonego Czytelnikowi zależy od wielu czynników: od tego, czy rzeczywiście doszło do pokrzywdzenia wierzyciela wskutek sprzedaży; czy dłużnik i Czytelnik byli osobami bliskimi bądź czy pozostawali w bliskich stosunkach gospodarczych. W niektórych przypadkach może okazać się, że obrona przed skargą paulińską będzie bardzo trudna. Z uwagi na zbyt małą ilość informacji dotyczących sprawy, zalecam szczegółowe jej przedstawienie prawnikowi i na tej podstawie uzyskanie porad o dalszym postępowaniu.
adw. Mikołaj Pomin
fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)