StoryEditor

Legalizacja starego silosu

W 2002 r. wybudowałem na zgłoszenie silos. Okazało się jednak, że w gminie nie ma na to żadnych dokumentów. Co z tym teraz można zrobić?
24.10.2020., 19:10h
Zgodnie z obowiązującymi w 2002 r. przepisami at. 29 ust. 1 punkt 1) podpunkt d) ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymagała budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej – naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m. Budowa silosów o większych rozmiarach lub pojemności wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.

Organem właściwym, do którego należało kierować zgłoszenia oraz wnioski o pozwolenie na budowę byli właściwi starostowie. Zgłoszenie skierowane do gminy winno zostać przez nią skierowane niezwłocznie do właściwego starosty; jeżeli jednak tego nie zrobiono, a silos został wykonany, właściciel może przeprowadzić postępowanie legalizacyjne (naprawcze).

Postępowanie takie zostanie wszczęte z urzędu, jeżeli organ nadzoru budowlanego przeprowadzi kontrolę z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby trzeciej i ustali, że budowę wykonano bez zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Zakres postępowania naprawczego określi ten organ w postanowieniu.

adw. Mikołaj Pomin
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 20:34