StoryEditor

Naliczanie składek zdrowotnych KRUS bez zmian

Prezydent RP Bronisław Komorowski  podpisał 19 grudnia ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013. Przedmiotowa ustawa ma na celu przedłużenie obowiązywania dotychczasowej ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na kolejny rok - do 31 grudnia 2014 r.
24.12.2013., 00:12h

Przypomijmy, że dotychczasowa ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. ustalała miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i członków ich rodzin w kwocie 1 zł za każdą osobę za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych, z jednoczesnym zwolnieniem gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 6 ha. Składkę za rolników prowadzących takie gospodarstwa i członków ich rodzin będzie zatem nadal opłacać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

bcz

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 11:06