StoryEditor

Rodzeństwo bez zachowku

Pytanie: Spadkodawca sporządził testament i jako jedynego spadkobiercę wskazał swego bratanka. Czy bracia zmarłego, który zmarł w grudniu 2017 r. mają prawo do zachowku?
08.02.2019., 14:02h
Każdy przed śmiercią może sporządzić testament, w którym wskaże dowolną osobę lub osoby, jako swoich spadkobierców. Regułą jest, że osobom, które byłyby powołane do spadku z ustawy przysługuje zachowek. Jeżeli spadkobierca nie otrzyma zachowku w postaci bądź to powołania do spadku, bądź darowizny dokonanej za życia spadkodawcy lub też zapisu, ma prawo żądać pokrycia przysługującego mu zachowku w gotówce.

Przepis art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że zachowek przysługuje jedynie zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, albo jeśli zstępny uprawniony jest małoletni, przysługuje mu dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach − połowa wartości tego udziału.

Z przywołanego przepisu wynika zatem, że braciom spadkodawcy nie przysługuje zachowek, bowiem nie należą do kręg osób wskazanych w przepisie 1 art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego.
adw. Mikołaj Pomin

Masz pytanie do prawnika, jesteś naszym prenumeratorem? Może zadać je w poniższym formularzu. Nasz pra...
Pozostało 13% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 22:24