Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Umowa przedwstępna sprzedaży ziemi a brak kontaktu ze sprzedającym

Obrazek
Pytanie: Zawarłem umowę przedwstępną sprzedaży ziemi w formie aktu notarialnego. Kupujący wpłacił zadatek. Sprzedaż miała nastąpić po 12 miesiącach od umowy przedwstępnej. Starałem się skontaktować z kupującym, by ustalić termin zawarcia umowy sprzedaży, ale nie odpowiada on na moje telefony. Co powinienem w tej sytuacji zrobić?
adw. Mikołaj Pomin11 kwietnia 2020, 07:49
Odpowiedź: Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej (tutaj sprzedaży) uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na jej zawarcie. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy (w przypadku nieruchomości, gdy umowa przedwstępna zawarta jest w formie aktu notarialnego), strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Skoro zatem kupujący nie przystąpił w terminie do umowy przyrzeczonej, sprzedający (Czytelnik) ma prawo żądać wydania przez sąd wyroku zastępującego umowę sprzedaży. Ma na to rok, licząc od dnia, gdy umowa miała być zawarta.

Niezależnie od tego, jeżeli strona kupująca wpłaciła zadatek, w razie niewywiązania się przez nią z umowy z jej winy, sprzedający może od umowy odstąpić i zatrzymać zadatek. Zanim zdecyduje się na ten krok, powinien upewnić się, że do zawarcia umowy nie doszło z winy kupującego.

Adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)