StoryEditor

Zwolnienie z podatku rolnego przy wymianie gruntów

Pytanie: W tym roku dokonałem wymiany gruntów z sąsiadem. W jej wyniku otrzymałem dodatkowo 1,5 ha, za które zapłaciłem. Czy za nabyte grunty przysługuje zwolnienie od podatku rolnego?
15.12.2017., 09:12h
Odpowiedź: Katalog zwolnień od podatku rolnego zawarty jest w art. 12 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. DzU z 2017 r., nr 1892. Wśród licznych zwolnień podmiotowych i przedmiotowych ustawodawca zawarł również takie, które dotyczy gruntów wymienianych i scalanych. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 6 grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia podlegają zwolnieniu od podatku rolnego na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów. Po wskazanym wyżej zwolnieniu, w stosunku do tych gruntów stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Jeśli dodatkowo z umowy wynika, że pozostałe 1,5 ha Czytelnik nabył w drodze sprzedaży, a grunt ten nie był w jego posiadaniu, powinien uzyskać zwolnienie podatkowe w związku z powiększeniem gospodarstwa, o ile jego powierzchnia nie przekroczyła 100 ha.
Pozostało 10% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 13:56