Dopuśćcie glifosat na kolejne 15 lat

Dopuśćcie glifosat na kolejne 15 lat

Tak w skrócie można opisać apel brytyjskich rolników adresowany do komisji Europejskiej, która ma już w planach, co zrobić z glifosatem.

r e k l a m a

Komisja Europejska w ślad za decyzją Parlamentu Europejskiego chce przedłużyć zezwolenie na stosowanie glifosatu na kolejne 5 lat. Tymczasem rolnicy zrzeszeni w angielskich, walijskich, szkockich i północno-irlandzkich związkach wystosowali pismo do KE, aby ta rozważyła jednak przedłużenie tego zezwolenia na sprzedaż i stosowanie glifosatu na maksymalny możliwy okres 15 lat. Pismo zostanie przedłożone Komitetowi Stałemu UE, który zbiera się 9 listopada m.in. w sprawie glifosatu właśnie.

W liście można przeczytać m.in., że przedłużające się podejmowanie decyzji o możliwości stosowania glifosatu podkopało zaufanie w system regulacji środków ochrony roślin. Jeden z postulatów mówi o tym, że trzeba wrócić do polityki opartej na dowodach, która jest odizolowana od negocjacji czysto politycznych i opiera się na rzetelnej, naukowej ocenie ryzyka.
Dla brytyjskich rolników glifosat jest cennym narzędziem. W płodozmianie stosują oni dużo międzyplonów, które często niszczą przed uprawą plonu głównego przy pomocy glifosatu właśnie. Twierdzą oni, że bez tej substancji nie będą w stanie wysiewać cennych dla gleby i bioróżnorodności roślin poplonowych.

Zdecydowany sprzeciw przedłużeniu zezwolenia są organizacje środowiskowe i aktywiści działający na rzecz zdrowia ludzi. Twierdzą oni, że glifosat jest bardzo szkodliwy i może powodować raka krwi zwanego chłoniakiem nieziarnicznym. W 2015 r. czasopismo Lancet Oncology zaklasyfikowało substancję jako „prawdopodobnie rakotwórczą”. W marcu tego roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemiczna (ECA) opublikowały własne badania stwierdzające, że glifosat jest bezpieczny w użytkowaniu, co miał potwierdzić czołowy amerykański toksykolog Christopher Portier.

jd, fot. Sierszeńska
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii