Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>

Jak to siać – dynia oleista

Obrazek

Lokalnie w naszym kraju ta roślina jest bardzo popularna, np. w woj. podlaskim czy lubelskim. Przeznaczana jest na olej oraz np. na nasiona do przemysłu spożywczego.

Jacek Daleszyński9 maja 2021, 12:00
Dynia oleista to kolejna bohaterka naszej nowej rubryki. Jest jeszcze stosunkowo mało znana w Polsce, ale powierzchnia jej uprawy, choć powoli, ale zwiększa się. Brak oficjalnych danych na ten temat, jednak przyjmuje się, że dynia oleista jest u nas uprawiana na ok. 3 tys. ha. Specjalizująca się w jej uprawie Austria w 2020 r. miała 35,5 tys. ha dyni.

Stanowisko i przedplon

Jako uprawa ciepłolubna, dynia preferuje stanowiska dobrze naświetlone. Dlatego może nie udać się na polach graniczących np. z lasem. Nie powinna też rosnąć w pobliżu innych upraw kwitnących w podobnym czasie. Chodzi zwyczajnie o konkurencję o owady zapylające. Dynia preferuje gleby cieplejsze i przepuszczalne, te jednak narażone są na okresowe deficyty wody. Gleby mocniejsze, zwięzłe i o większej wilgotności wolniej się nagrzewają, co niestety może opóźnić siew i wschody. Na takich stanowiskach również można dynię uprawiać, jednak tylko w przypadku, kiedy w terminie uda się przygotować pole.

Nawożenie dyni

Dynia dobrze reaguje na nawożenie obornikiem. Można zastosować, wg różnych źródeł, 25–40 t/ha obornika pod orkę jesienią. Praktycy jednak zaznaczają, że nie każdy obornik jest odpowiedni. Powstały ze słomy pochodzącej z zachwaszczonego pola może być źródłem zachwaszczenia dyni.
W praktyce można się spotkać z różnymi zaleceniami odnośnie do nawożenia mineralnego dyni. Na stanowiskach zasobnych wystarczy 20–40 kg/ha N, 25–25 kg/ha P2O5 i 60–80 kg/ha K2O. Na słabszych natomiast rolnicy stosują 120–200 kg/ha N, 200–300 kg/ha P2O5 i 150–350 kg/ha K2O. Rozbieżności są duże i wynikają z zasobności gleby oraz ilości stosowanego obornika.

Więcej o uprawie dynii oleistej w najnowszym wydaniu „top agrar Polska”.jd, fot. Daleszyński


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)