StoryEditor

Nowela ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych, która zakłada dofinansowanie do 65% składki ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z budżetu państwa. Novum jest zapis, który pozwala skorzystać z dofinansowania producentom owoców i warzyw.
12.06.2015., 12:06h

Najważniejsze zmiany w noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dotyczą wysokości dofinansowania z budżetu państwa składki do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich, która wyniesie do 65% (wcześniej było to 50%). Do ubezpieczeń włączeni zostali ponadto producenci warzyw i owoców: z dofinansowaniem składki do 50% i do 5% sumy ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych dofinansowanie wynosiłoby do 3,5% sumy ubezpieczenia upraw, a przy ubezpieczeniu rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych - 5%. Ubezpieczenia obejmują każde ryzyko (np. suszę, powódź, przymrozki czy gradobicie) oddzielnie.

Nowelizacja zakłada inny sposób składania wniosków przez zakłady ubezpieczeniowe; wnioski takie będą mogły być składane dwa razy w roku i zwrot kosztów także odbywałby się dwa razy w roku. Przewiduje się też ujednolicenie wzorów dokumentów akceptowanych przez ministra rolnictwa oraz ministra finansów.

Ważne w nowelizacji jest także skrócenie z 30 do 14 dni okresu karencji, tj. terminu, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy, w przypadku wystąpienia powodzi lub suszy.

Nowe rozwiązania prawne przewidują także możliwość zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z grupą zakładów ubezpieczeń współpracujących na podstawie porozumienia koasekuracyjnego. Chodzi o przypadki, gdy kilka zakładów ubezpieczeń zamierza wspólnie udzielać ochrony ubezpieczeniowej producentom rolnym i partycypować w ryzyku ubezpieczeniowym na ustalonych przez siebie zasadach i w ustalonych proporcjach.

Według szacunków resortu rolncitwa obecnie w Polsce z ubezpieczenia korzysta 143 tys. rolników, zaś tylko 426 gospodarstw ma wykupione ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Na dopłaty do składek budżet przeznacza 200 mln zł, z czego w ub.r. wykorzystano ok. 160 mln zł. Ubezpieczenia rolne można wykupić w PZU, Concordii i Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

oprac. bcz na podstawie PAP

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 21:26