StoryEditor

KOWR zyska dodatkowe 980 mln zł. Wiemy na co wyda te pieniądze

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma spore dochody z tytułu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobu Skarbu Państwa. Teraz w ciągu najbliższych dwóch lat będzie miał do dyspozycji dodatkowych 980 milionów złotych. Oszczędności powstaną z tytułu znacznego ograniczenia wpłat na Fundusz Rekompensacyjny. Sprawdziliśmy na co KOWR przeznaczony te pieniądze.
07.09.2023., 16:09h

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W projekcie zaproponowano nowe zasady naliczenia rocznego zobowiązania ZWSRP za 2023 r. oraz za 2024 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego.

Czym jest Fundusz Rekompensacyjny?

Fundusz Rekompensacyjny powstał na podstawie przepisów ustawy z 2005 roku i jego celem jest realizacja wypłaty rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Polski, czyli tzw. mienia zabużańskiego. Wpłaty na jego konto dokonywane są z tytułu:

 • sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 000 ha;
 • odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym ZWRSP.

KOWR w okresie od 2006 do 2023 r. (lipiec) przekazał do Funduszu Rekompensacyjnego ponad 6,7 mld zł, a Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił z Funduszu Rekompensacyjnego od początku prowadzenia wypłat do końca lipca 2023 r. ogółem 82 741 rekompensat na kwotę ponad 5 mld zł

Co zmienia rozporządzenie w sprawie KOWR i Funduszu Rekompensacyjnego?

W proponowanym rozporządzeniu ministerstwo rolnictwa proponuje znaczne zmniejszenie wpłat na konto Funduszu Rekompensacyjnego. Nowelizacja rozporządzenia zakłada bowiem:

 • zmniejszenie z 70% do 5% w 2023 r. oraz z 70 % do 25 % w 2024 r. iloczynu powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach i średniej ceny sprzedaży 1 ha gruntu Zasobu,
 • zmniejszenie z 35% do 5% w 2023 r. oraz z 35 % do 10 % w 2024 r. wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.


Na co KOWR wydane zaoszczędzone pieniądze?

W rozporządzeniu zaproponowano zmniejszenie rocznego zobowiązania Zasobu z tytułu wpłat na Fundusz Rekompensacyjny ze względu na konieczność zapewnienia środków na realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, innych zadań.

Z uzasadnienia rozporządzenia wynika, że KOWR przeznaczy te środki w szczególności na:

 • obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego,
 • dokapitalizowanie spółek nadzorowanych przez KOWR,
 • nabywanie nieruchomości rolnych w celu spłaty zobowiązań osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rolniczą.


Jakie oszczędności dla KOWR?   

Zmniejszenie rocznego zobowiązania KOWR wobec Funduszu Rekompensacyjnego spowoduje zmniejszenie planowanego zobowiązania KOWR:

 • w 2023 r. o kwotę 582 390 tys. zł,
 • w 2024 r. o kwotę 396 520 tys. zł.

W praktyce będzie to oznaczać, że planowane wpłaty KOWR na Fundusz Rekompensacyjny będą mniejsze:

 • w 2023 r. o 174 550 tys. zł,
 • w 2024 r. o 526 790 tys. zł i
 • w 2025 r. (wpłata za IV kwartał 2024 r.) o 277 570 tys. zł.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 02:24