StoryEditor

Rolnictwo 4.0: Pierwszy dzień naboru i pierwsze problemy z wysyłką wniosku

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy w zakresie Rolnictwa 4.0. Przypomnijmy warunki naboru i przyjrzyjmy się jak w praktyce wygląda składanie wniosków za pomocą PUE ARiMR. Tym bardziej, że już pierwszego dnia naboru pojawiły się problemy.
15.11.2023., 15:27h

Rolnictwo 4.0 – wszystko co musisz wiedzieć o naborze

W miarę postępu technologii informatycznych i komunikacyjnych, rolnicy na całym świecie mają dostęp do nowoczesnych narzędzi, które nie tylko zwiększają efektywność produkcji rolnej, ale także pomagają zarządzać zasobami naturalnymi w sposób bardziej zrównoważony. Cyfryzacja wkroczyła również do Polski, a teraz będzie można z niej szerzej skorzystać m. in. za pośrednictwem nowego naboru w ramach KPO – Rolnictwo 4.0.

W ramach programu możemy starać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 200.000zł na szeroko rozumianą cyfryzację. Dofinansowanie wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych – w przypadku wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną oraz osób poniżej 41 roku życia lub do wysokości 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców. Co istotne, program obejmuje jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadają numer producenta rolnego oraz dodatkowo prowadzą produkcję zwierzęcą, lub są zarejestrowane w KRUS albo złożyły wniosek o dopłaty bezpośrednie za 2022 rok.

 

Na co możemy przeznaczyć środki z Rolnictwa 4.0?

Katalog inwestycji w ramach Rolnictwa 4.0 jest bardzo szeroki. Rolnicy będą mogli przeznaczyć środki na zakup i montaż systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych w zakresie rolnictwa 4.0 do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych.

W zakres kosztów wchodzą m. in.

 • drony,
 • systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją,
 • tensjometry,
 • sondy,
 • pedometry,
 • akcelerometry,
 • stacje bazowe służące do przesyłu danych,
 • stacje meteo,
 • zakup lub aktualizacja systemów teleinformatycznych,
 • koszty opieki serwisowej systemów,
 • koszty utrzymania domen,
 • koszty szkoleń w zakresie nowych technologii.

 

Jakie inwestycje możemy nabyć w praktyce?

Rolnicy często zastanawiają się czy np. zakup ciągnika z nawigacją GPS będzie stanowić koszt kwalifikowany? Lub zakup opryskiwacza? Albo samego urządzenia GPS? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od danego gospodarstwa i każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. W naborze na Rolnictwo 4.0 chodzi o to, żeby zrealizować inwestycję z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opierających się na wielokierunkowej komunikacji zdalnej.

Z rozporządzenia wprost wynika, że do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów zakupu maszyn i urządzeń w tym: ciągników, maszyn zbierających, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, które nie współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa rolnego. Co za tym idzie, poczynione w gospodarstwie inwestycje muszą stanowić integrowaną całość i zakup np. samego urządzenia GPS bez komputera i programu dzięki któremu będziemy mogli korzystać z danych i informacji zbieranych i zapisywanych przez GPS nie będzie stanowił kosztu kwalifikowanego.

Podobnie jest ze sprzętem rolniczym. Jeśli np. posiadamy już GPS wraz z oprogramowaniem a potrzebujemy zakupić nowoczesny opryskiwacz, to taki koszt będzie stanowił koszt kwalifikowany, ponieważ w połączeniu z GPS oraz aplikacją do obsługi GPS i opryskiwaczem tworzymy w gospodarstwie spójną infrastrukturę cyfrową.

 

Czy wypełnienie wniosku przysporzy rolnikom wiele trudności?

Wniosek w ramach Rolnictwa 4.0 pod względem technicznym nie jest wnioskiem trudnym w wypełnieniu. Opiera się zaledwie na kilku załącznikach i syntetycznym opisie gospodarstwa oraz inwestycji. Problemem jest natomiast rozróżnienie definicji Rolnictwa 3.0 (rolnictwo precyzyjne) a Rolnictwa 4.0 (nowoczesnego rolnictwa wyposażonego w spójne systemy informatyczne). Rozróżnienie to i zaplanowanie inwestycji a także jej opis może stanowić nie lada problem zarówno dla rolnika jak i dla mniej wprawionego doradcy rolnego.

 

Wysyłka wniosku – jak wygląda w praktyce?

Pole manewru i wyboru zakresu operacji jest bardzo szerokie. Nic więc dziwnego, że rolnicy wykazują bardzo duże zainteresowanie nowym naborem. Wnioski wysyłać można wyłącznie za pomocą aplikacji PUE ARIMR. Przyjmowanie dokumentów rozpoczęło się 15 listopada o 00:00 i potrwać ma do 15 grudnia. Możliwe jest jednak wcześniejsze wykorzystanie puli środków, zatem w myśl zasady „kto pierwszy ten lepszy”, rolnicy i doradcy tłumnie przystąpili do wysyłania wniosków już pierwszego dnia naboru.

Od północy beneficjenci próbują wysłać swoje wnioski, jednak do tej pory bezskutecznie. Po wysyłce wniosku (teoretycznie zakończonej sukcesem) okazuję się, że nasz wniosek nie ma nadanego numeru sprawy, a w statusie pojawia się informacja: „Błąd rejestracji”. Rolnicy nie otrzymują żadnego potwierdzenia, że wniosek został prawidłowo złożony a wnioski „zawieszone” są w próżni.

Czas pokaże w jaki sposób Agencja poradzi sobie z tą awarią systemu.

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 05:52