Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Rolnicy prowadzący gospodarstwa o statusie małych firm też będą mogli skorzystać z zamrożenia cen prądu

Obrazek

Miesiąc temu rząd ogłosił, że wszyscy odbiorcy indywidualni, w tym rolnicy, będą mogli skorzystać z zamrożenia cen prądu i ich zagwarantowania w stałej wysokości w całym 2023 roku do wysokości zużycia 2,6 tys. kWh. Teraz na Radzie Ministrów przyjęto autopoprawkę, która daje możliwość zamrożenia cen prądu w 2023 roku także tym rolnikom, którzy prowadza swoje gospodarstwa jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bartłomiej Czekała18 października 2022, 16:52

Rada Ministrów podczas posiedzenia w dniu 18.10.2022 roku przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

Zamrożenie cen prądu także dla producentów rolnych


Rządowa autopoprawka przewiduje, że producenci rolni, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, będą mogli skorzystać z rządowego wsparcia, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.


Nowe przepisy mają objąć także obiekty sportowe, przeznaczone m.in. do realizacji szkolenia członków kadry narodowej polskich związków sportowych, kadr wojewódzkich oraz osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że na posiedzeniu w dniu 14 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który przewiduje pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Wsparcie obejmie także samorządy oraz m.in. szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych. Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną. Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż:

- 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych,

- 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

Warto dodać, że wielu producentów rolnych i rolników prowadzących swoje gospodarstwa jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ma w swoich gospodarstwach taryfy przemysłowe, ponieważ zużywają więcej energii elektrycznej i najczęściej są płatnikami podatku VAT. Jest tak ponieważ koszty energii elektrycznej są wliczane w koszty działalności.

Dla rolników indywidualnych będzie gwarantowana cena energii

Miesiąc temu rząd ogłosił że ze wsparcia będą mogli skorzystać także rolnicy. W przypadku tej grupy limit będzie wyższy niż dla gospodarstw domowych i wyniesie 2600 kWh. Taki sam pułap, do którego nie będzie żadnej podwyżki, będzie obowiązywał w przypadku gospodarstw domowych, w których jest przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna oraz takich, gdzie jest co najmniej trójka dzieci.

Jak rolnik może skorzystać z gwarantowanej ceny energii?

By skorzystać z gwarantowanej ceny energii, gospodarstwo domowe nie składa żadnych dokumentów. To dostawca energii będzie na podstawie rachunków oceniał poziom zużycia energii i automatycznie cenę obniżał.

Jeżeli chodzi o rolników to obniżenie ceny nastąpi na podstawie zaświadczenia z urzędu dokumentującego zapłacenie podatku rolnego.

Natomiast w przypadku dużej rodziny wystarczy Karta Dużej Rodziny, a w przypadku osoby z niepełnosprawnością – dokument potwierdzający niepełnosprawność 


fot. Envato ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)