Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wsparcie dla rolnika z KPO. Na co można dostać dotacje?

Obrazek

Pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ruszą w połowie października. Sprawdź, jakie dotacje możesz otrzymać, w jakim terminie, na jakich zasadach i jak złożyć wniosek.

Karol Pomeranek15 września 2022, 13:29
Przypomnijmy, że 17 czerwca Rada EU przyjęła polski Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 35 363 500 000 EUR (158 471,836 mln PLN).

Pieniądze dla przetwórstwa: do 500 tysięcy złotych

Rolnicy chcący korzystać ze wsparcia na przetwórstwo, będą mogli starać się o wsparcie do 500 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć dot. przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub spożywczych, lub rybołówstwa lub akwakultury. Poziom wparcia wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
Wsparcie dla MSP przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury zależne jest od wielkości zakładu przetwórczego i wynosi dla:
 • zakładu mikro – do 3 mln zł;
 • zakładu małego – do 10 mln zł;
 • zakładu średniego – do 15 mln zł.

Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest

Zasady są następujące:
 • Wsparcie będzie rozliczane ryczałtowo.
 • Stawka pomocy wynosi 40 zł/m2.
 • Maksymalna powierzchnia pokrycia dachowego możliwa do objęcia wsparciem wynosi 500 m2.

Pół miliona zł na RHD może otrzymać rolnik

W październiku wystartuje też program adresowany do rolników lub ich małżonków prowadzących RHD, sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną lub przetwórstwo rolno-spożywcze. Będą oni mogli uzyskać wsparcie od 20 do 500 tys. zł. 
W ramach tego działania wspierane będzie m.in.: tworzenie lub modernizacja miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych oraz do prowadzenia sprzedaży.
Z dotacji z KPO rolnik będzie mógł pokryć koszty m.in. budowy budynków, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją. Będzie mógł także zakupić nowe maszyny i urządzenia oraz nowy sprzęt komputerowy.
Wsparcie będzie można wykorzystać także na zakup nowych środków transportu i ruchomych punktów sprzedaży oraz placówek gastronomicznych. Pieniądze można też przeznaczyć na modernizację miejsc na placach targowych lub w budynkach i na przygotowanie punktów sprzedaży w miejscach obsługi podróżnych.

Uwaga producenci chmielu. Dofinansowanie wymiany tyczek

– Ostatni, czwarty nabór dotyczy w największej mierze rolników z województwa lubelskiego, bo głównie tam jest uprawiany chmiel – powiedział szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.
Zasady:
 • Wsparcie wynosi do 70 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku młodego rolnika i do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych rolników.
 • Pomoc dotyczy wymiany tyczek chmielowych, które były impregnowane kreozotem.
 • Wysokość pomocy wynosi:
  • 102 217,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez młodych rolników
  • 73 012,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne
  • 117 661,6 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez młodych rolników tj. do 40 lat włącznie
  • 84 044,0 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne.
 • Łączna, maksymalna powierzchnia uprawy chmielu, która może zostać objęta wsparciem to 5 ha.

Gdzie składać wnioski

– To jest początek uruchamiania naborów wniosków w ramach KPO i jak inne instrumenty wsparcia, również i te wnioski będą obsługiwane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

źródło: MRIRW, tygodnik-rolniczy.pl
fot.: MRiRW


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)