StoryEditor

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie aplikacji suszowej

RPO wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zajęcie stanowiska w sprawie rządowej aplikacji suszowej i wskazanie jakie konkretne działania zostały przez Ministerstwo podjęte w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rządowej aplikacji rządowej. – Po stronie poszkodowanych suszą rolników istnieje bowiem obecnie stan dużej niepewności dotyczącej możliwości otrzymania państwowej pomocy – zaznaczył.
08.11.2022., 15:11h
Jak przypomniał na wstępie, w związku z dużą ilością składanych wniosków, aplikacja suszowa w ostatnich tygodniach zawieszała się, co uniemożliwiało skuteczne skorzystanie z niej przez potencjalnych beneficjentów pomocy. My o problemach z aplikacją suszową pisaliśmy wczoraj w artykule "Pomoc suszowa 2022: Aplikacja szwankuje, rolnicy zdenerwowani. Czy termin naboru wniosków będzie wydłużony?".

„Ponowne ogłoszenie naboru wniosków o szacowanie strat za pomocą aplikacji”

W piśmie do szefa resortu rolnictwa Rzecznik Praw Obywatelskich zaznaczył, że tuż po pierwszych sygnałach w tej sprawie zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o ponowne ogłoszenie naboru wniosków o szacowanie strat za pomocą aplikacji

– Z takiej możliwości skorzystano w 2021 r., kiedy to na podstawie podpisanego w dniu 18 listopada 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy, i którzy nie złożyli do dnia 15 października 2021 r. wniosków o oszacowanie strat w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, mogli złożyć wniosek o oszacowanie strat za pomocą aplikacji do dnia 30 listopada 2021 r. – przypomniał.

„Aplikacja w sposób nieadekwatny dokonuje szacunku strat spowodowanych suszą”

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje ponadto, iż rolnicy podnoszą również, że aplikacja w sposób nieadekwatny dokonuje szacunku strat spowodowanych suszą. 

– Z doniesień medialnych wynika m. in., że Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się w dniu 15 września br. do Henryka Kowalczyka – wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o ponowne przeanalizowanie działania aplikacji suszowej, która wskazuje suszę tylko na glebach kategorii I, co ostatecznie przekłada się na szacowanie strat w gospodarstwach na poziomie kilkunastu procent, podczas gdy susza widoczna była przez cały okres wegetacyjny, a straty w zbożach, roślinach oleistych, kukurydzy, a w szczególności w trawach sięgały do 50% całego plonu – czytamy.

„Po stronie poszkodowanych suszą rolników istnieje bowiem obecnie stan dużej niepewności”

W ocenie RPO opisana wyżej sytuacja budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia wywodzonej z art. 2 Konstytucji RP zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

– Po stronie poszkodowanych suszą rolników istnieje bowiem obecnie stan dużej niepewności dotyczącej możliwości otrzymania państwowej pomocy – zaznaczył.
Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do szefa resortu rolnictwa z prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie i wskazanie jakie konkretne działania zostały przez Ministerstwo podjęte w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rządowej aplikacji rządowej. 

– Proszę również o wskazanie, czy Ministerstwo prowadzi ewaluację funkcjonowania aplikacji oraz czy do resortu wpływają skargi obywateli dotyczące funkcjonowania aplikacji, a jeśli tak w jakiej liczbie.
fot.: gov.pl
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 12:28