Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

Ceny zbóż spadają - aktualne stawki rynkowe w Polsce

Obrazek

W  tym tygodniu ceny skupu zbóż spadają. Największym zainteresowaniem cieszą się jeszcze pszenica paszowa i jęczmień. Sprawdź ceny!

dr Juliusz Urban13 czerwca 2019, 13:58
Najczęściej pojawiające się poziomy handlowe na zboże ze starych zbiorów kształtują się w następujących zakresach:

  • Pszenica konsumpcyjna 670-720 zł/t
  • Pszenica paszowa 640-700 zł/t
  • Żyto 580-640 zł/t
  • Pszenżyto 650-700 zł/t
  • Jęczmień 660-700 zł/t
  • Kukurydza 640-680 zł/t

Z dostawą do portów pszenicę o zawartości 12,5% białka można sprzedać w cenie 750 zł/t

Coraz więcej punktów skupu przygotowuje się do nowych zbiorów, dezynsekuje magazyny a personel odbiera przynależne urlopy. Pokryte surowcowo wytwórnie pasz kupują tylko wybrane towary. Duże rozpiętości oferowanych cen spowodowane są faktem, że firmy handlowe bardzo często swoje ceny, ze względu na problemy z bieżącym zbytem, kształtują na poziomach bliższych przewidywaniom cen z nowych zbiorów.

O cenach na żniwa prawie nikt ze skupujących nie chce się wypowiadać. Jest duże zamieszanie spowodowane pogodą. Powraca temat suszy,  a z drugiej strony wyraźne sygnały dotyczące wysyconego bilansu zbóż na Świecie. Na razie nie wiadomo, który z czynników weźmie górę. Jednak coraz częściej zwraca się uwagę, że w okresie nalewania ziarna zbyt mało jest dostępnej wilgoci w glebie, co może skutkować drobnym ziarnem i niższymi parametrami.

Wstępne szacunki z przeprowadzonych rozmów z punktami skupu cen na nowe zbiory pokazują poziomy cen 660-700  zł/t dla pszenicy konsumpcyjnej i 620-680 zł/t pszenicy paszowej.
W portach pojawiają się ceny na nowy sezon:700-720 zł za tonę pszenicy z 12,5% białka, jęczmień paszowy wyceniany jest 600 zł/t, żyto 590 zł/t a kukurydza sucha na X-XII w cenie 650-660 zł/t

ju

Zobacz wszystkie ceny skupu zbóż.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)