Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Zboża>

LIR i władze Lubelszczyzny: rolnictwo zagrożone!

Obrazek

Niekontrolowany import zbóż w ramach obowiązującego od br. układu o wolnym handlu UE z Ukrainą zdominował spotkanie zorganizowane w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej przez jej Zarząd z władzami administracyjnymi województwa.

Andrzej Sawa29 kwietnia 2016, 11:44

Obecni byli: Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda, Krzysztof Dziewulski, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Najważniejszych instytucji okołorolniczych Lubelszczyzny reprezentowali jej dyrektorzy: Krzysztof Gałaszkiewicz (ARiMR), Kazimierz Choma (ANR), Zdzisław Antoń (KRUS), Krzysztof Chmielik (WIJHARS) oraz Paweł Piotrowski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wszyscy uznali, że na sutek tej umowy międzynarodowej stracą przede wszystkim polscy rolnicy, a w szczególności rolnicy z naszego województwa. Ostatecznie sformułowano wniosek o podjęciu działań przez odpowiednie służby w celu uszczelnienia kanałów importu zboża na teren UE. Aby zatrzymać napływ niepożądanego produktu konieczne jest zastosowanie kontroli jakości surowca i przydatności do spożycia według norm obowiązujących w UE.

Drugim tematem było omówienie rynku mleczarskiego w UE oraz ewentualnemu  zatrzymaniu pogarszającej się i tak już trudnej sytuacji polskich producentów mleka. Omówiono działania jakie zostały podjęte przez Lubelską Izbę Rolniczą, a także poparto ogólny wniosek o wsparciu szeregu zmian legislacyjnych dotyczących rynku mleka i umocnienia marki polskiej żywności na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Poruszono również problem trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny i zagrożeń infekowania Polskich stad ASF z nowych źródeł. Wskazano także konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu dla polskiej wieprzowiny w celu poprawienia ogólnej sytuacji.
as

Fot. Sawa1 z 4
Niekontrolowany import zbóż w ramach obowiązującego od br. układu o wolnym handlu UE z Ukrainą zdominował spotkanie

Niekontrolowany import zbóż w ramach obowiązującego od br. układu o wolnym handlu UE z Ukrainą zdominował spotkanie

2 z 4
Niekontrolowany import zbóż w ramach obowiązującego od br. układu o wolnym handlu UE z Ukrainą zdominował spotkanie

Niekontrolowany import zbóż w ramach obowiązującego od br. układu o wolnym handlu UE z Ukrainą zdominował spotkanie

3 z 4
Niekontrolowany import zbóż w ramach obowiązującego od br. układu o wolnym handlu UE z Ukrainą zdominował spotkanie

Niekontrolowany import zbóż w ramach obowiązującego od br. układu o wolnym handlu UE z Ukrainą zdominował spotkanie

4 z 4
Niekontrolowany import zbóż w ramach obowiązującego od br. układu o wolnym handlu UE z Ukrainą zdominował spotkanie

Niekontrolowany import zbóż w ramach obowiązującego od br. układu o wolnym handlu UE z Ukrainą zdominował spotkanie

Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)