StoryEditor

Listy odmian zalecanych jęczmienia jarego

Plonowanie zbóż to nie tylko kwestia poprawnej agrotechniki, czy korzystnego układu pogody w sezonie wegetacyjnym. Zanim wysieje się ziarno, trzeba również wybrać dobrą odmianę, najlepiej dostosowaną do rejonu uprawy.
22.02.2021., 12:02h
Gdzie znaleźć takie informacje, np. dla jęczmienia jarego? Rolnicy mają do dyspozycji dwa źródła tych cennych dla praktyki danych:
  • Listy odmian jęczmienia jarego zalecanych do uprawy na obszarze województw”, tzw. LOZ. Tworzone są co roku na podstawie wyników PDO i zawierają odmiany najlepiej sprawdzające się w danym rejonie,
  • wyniki PDO, o plonowaniu odmian jęczmienia jarego w rejonach. Wartości te, w tym kolejność odmian, są inne niż średnie krajowe, co wynika ze zmienności glebowej i różnego przebiegu pogody w tych częściach kraju.
Jęczmień jary – odmiany ze wskazaniem
W 2021 roku na LOZ jęczmienia jarego znajduje się 31 odmian, a rekomendowanymi w największej liczbie województw są: KWS Vermont (9) oraz Bente i Pilote (po 8). Z kolei województwa, w których występuje największa różnorodność tej oferty to: śląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie i świętokrzyskie (patrz mapa LOZ jęczmień jary).
Jęczmień osiągnął w minionym sezonie najlepsze plony w północno zachodniej części kraju (patrz tab.). Średnia z wszystkich odmian wyniosła 78,3 dt/ha…

Cały artykuł o rekomendacji odmian jęczmienia jarego, w tym tabele z plonami w rejonach na dwóch poziomach agrotechniki (a1 i a2) oraz mapę LOZ znajdziesz w nowy wydaniu 3/2021 „top agrar Polska” na str. 98–100. Polecam ten ciekawy i cenny dla producentów materiał.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 23:43