Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Zdrowie bydła>

Ketoza: ile choruje krów?

Obrazek

– Wyniki dotyczące występowania ketozy w Polsce są zbieżne z obserwacjami prowadzonymi w innych krajach – podkreśla prof. Zygmunt M. Kowalski z UR w Krakowie.

Marcin Jajor26 kwietnia 2019, 06:00
Według 4-letnich danych uzyskanych z monitoringu subklinicznej ketozy, który wdrożono do praktyki 1 kwietnia 2013 r., mamy w naszym kraju około 11% krów podejrzanych o ketozę (subkliniczną i kliniczną). – Biorąc pod uwagę fakt, że „pod oceną” są z reguły lepsi producenci mleka (ciągle tylko poniżej 40% krów podlega ocenie), udział krów podejrzanych o ketozę w całej populacji krów w Polsce jest z pewnością znacznie większy – mówi prof. Zygmunt M. Kowalski z UR w Krakowie.


Kanada

Jak podkreśla ekspert z Krakowa, wyniki dotyczące występowania ketozy w Polsce są zbieżne z obserwacjami prowadzonymi w innych krajach. Dla przykładu , w badaniach kanadyjskich częstotliwość występowania ketozy w stadach krów mlecznych będących w okresie od 5 do 35 dnia laktacji wynosiła 22,6% (Santschi i wsp., 2016).


Europa

Z kolei w badaniach przeprowadzonych w 131 stadach krów mlecznych znajdujących się w Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii wykazano, że 39% krów będących w okresie od 7 do 21 dnia laktacji było chorych na subkliniczną ketozę (Berge i Vertenten, 2014). Z 131 badanych stad, w 112 stadach (aż 85%) udział krów chorych przekraczał 25%.

Suthar i wsp. (2013) badali częstotliwość występowania subklinicznej ketozy u krów będących między 2 a 15 dniem laktacji, produkujących w 528 stadach w 10 krajach europejskich. Średnia częstotliwość występowania ketozy wynosiła w tych badaniach 21,8%.

Vanholder i wsp. (2015) analizowali 23 stada krów mlecznych znajdujące się w Holandii. W grupie 1715 krów będących w okresie od 7 do 14 dnia laktacji, aż 47,2% chorowało na subkliniczną ketozę, a 11,6% na ketozę kliniczną.


USA

Z kolei w badaniach amerykańskich (McArt i wsp., 2012) średnia częstotliwość występowania subklinicznej ketozy u krów będących w okresie od 3 do 16 dnia laktacji, użytkowanych w 4 stadach zlokalizowanych w stanach Nowy Jork i Wisconsin, wynosiła aż 43,2%.

Jakie konsekwencje ketozy?

– Powyższe dane wskazują, jak popularnym zaburzeniem metabolicznym jest ketoza i dlaczego monitoring ketozy jest taki ważny. Dzięki usłudze ketozowej PFHBiPM wiemy o niej w naszym kraju znacznie więcej. Oczywiście, dotyczy to tych hodowców, którzy mają stada „pod oceną” – mówi prof. Kowalski, dodając, że skutki ketozy są przedmiotem badań naukowych, które podjęto w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, we współpracy z PFHBiPM. Badania wykonywane na olbrzymiej bazie danych z monitoringu ketozy mają odpowiedzieć na pytanie jakie są konsekwencje ketozy (K!) występującej w 1. lub 2. próbnym doju dla wydajności mleka, wskaźników rozrodu oraz tempa brakowania krów.

Prof. Zygmunt M. Kowalski, UR w Krakowie
opr. mj/Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)