StoryEditor

Międzyplony kontra nicienie ziemniaka

Nicienie korzeniowe są niewidoczne gołym okiem, jednak potrafią wyrządzić duże szkody, m.in. w uprawach ziemniaka, zwłaszcza na polach bez właściwej profilaktyki i o wadliwym płodozmianie.
27.07.2020., 12:07h
Obecność nicieni – pasożytów roślin – jest często ignorowana przez rolników, gdyż symptomy ich uszkodzeń są w większości sytuacji niespecyficzne, z wyjątkiem galasów i deformacji korzeni powodowanych przez guzaki. Są pierwotnymi sprawcami uszkodzeń torujących drogę patogenom wtórnym: bakteriom, grzybom, czy wirusom. Nicienie pasożytnicze roślin raz zawleczone na pole są bardzo trudne do wykorzenienia. W eliminowaniu pomocne są m.in. specjalistyczne międzyplony – zwykle zestawy mieszanek wielogatunkowych.
Wielkość strat zależy od zagęszczenia populacji nicieni w glebie. W przypadku mątwika ziemniaczanego 20 jaj/g gleby może zmniejszyć plon o 2 t/ha. Na glebach silnie zainfekowanych, w uprawiane podatnej odmiany ziemniaka, straty mogą sięgać 80%.

Metody zwalczania
W warunkach polowych, oprócz kwarantanny, zasadniczymi elementami zwalczania są: uprawa roślin nieżywicielskich w płodozmianie, w tym międzyplonów, ugorowanie pola, uprawa odpornych odmian ziemniaka, uprawa roślin pułapkowych i stosowanie nematocydów…

Pełny tekst artykułu znajdziesz w nowym wydaniu 8/2020 „top agrar Polska”. Polecam jego treść, zwłaszcza plantatorom ziemniaka, niekoniecznie zmagający się z tymi szkodnikami. Ryzyko pojawienie się na polach dotychczas wolnych od tych patogenów jest bowiem dość duże.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 05:58