Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

Nauka wspiera producentów ziemniaka

Obrazek

W dobie obowiązującej rolników integrowanej ochrony roślin szczególną uwagę zwraca się m.in. na bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin. W przypadku ziemniaków temat ten jest niezwykle istotny, ze względu na konieczną bardzo intensywną ich ochronę, np. przed chorobami grzybowymi.

Janusz Biernacki18 maja 2016, 14:39

Przybliżeniu aktualnych problemów w prowadzeniu tej uprawy służyła zorganizowana 11–13 maja 2016 r. konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”.

Pierwszego dnia skupiono się na stanie środowiska po wprowadzeniu w 2014 r. integrowanej ochrony roślin, o czym mówił prof. Tadeusz Praczyk z IOR Poznań oraz ocenie pozostałości ś.o.r. w glebie i produktach rolniczych. Temat ten przybliżył prof. Bogusław Gnusowski i dr Anna Nowacka (IOR Poznań). O aktualnych problemach w rejestracji ś.o.r. opowiedziała natomiast prof. Ewa Matyjaszczyk (IOR Poznań).

Drugiego dnia poruszono temat m.in. skutków zmniejszenia zużycia ś.o.r. w ziemniakach oraz możliwość ekologicznej uprawy ziemniaków przez zmniejszenie obciążenia środowiska pestycydami. Doktor Wojciech Nowacki (IHAR, oddział Jadwisin) mówił o wdrażaniu integrowanych systemów ochrony ziemniaka przed najważniejszymi zagrożeniami.
Dyskutowano także o nowej chorobie w Polsce, jaką jest wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka oraz o roli i znaczeniu chorób wirusowych w nasiennictwie ziemniaka.

Ostatniego dnia konferencji prof. Józefa Kapsa (IHAR Bonin) przybliżyła założenia, trudności i najczęściej popełniane błędy w ochronie plantacji ziemniaków. Ważnym punktem była też dyskusja o możliwości ich ochrony po ewentualnym wycofaniu kolejnych substancji czynnych z rejestru. Mówił o tym m.in. prof. Marek Mrówczyński z IOR Poznań oraz dr Tomasz Erlichowski z IHAR Bonin. W odniesieniu do intensywnej ochrony plantacji ziemniaka poruszono też temat systemicznej odporności nabytej (Henryk Pospieszny, IOR Poznań).

Konferencję zorganizował Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie.
biePicture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)