Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Żywienie świń>

Grupy muszą wykazywać ceny transferowe

Obrazek

Od stycznia 2015 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zobligowano grupy producentów rolnych i grupy producentów owoców i warzyw do przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych.

13 kwietnia 2015, 11:55

W Polsce zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa funkcjonuje 1351 grup producentów rolnych oraz grup producentów warzyw i owoców, w których zrzeszonych jest kilkanaście tysięcy członków. Pomiędzy tymi podmiotami dochodzi do ogromnej liczby transakcji, które powodują konieczność sporządzania dodatkowej dokumentacji przewidzianej przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to tak zwana dokumentacja cen transferowych.

Jednakże obowiązek przygotowywania informacji o transakcjach między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, a jej członkami, nie dotyczy:

  • odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;
  • odpłatnego zbycia przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

Podobnie obowiązek ten nie dotyczy transakcji między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, działających na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. a jej członkami, w zakresie:

  • odpłatnego zbycia na rzecz takiej grupy lub organizacji produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy lub organizacji;
  • odpłatnego zbycia przez taką grupę lub organizację na rzecz jej członków, towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

Nie oznacza to jednak zwolnienia grup z obowiązku sporządzania dokumentacji dotyczących wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi. Zwolnienie dotyczy tylko produktów lub grup produktów odpłatnie przekazywanych przez członków do grupy oraz odpłatnego zbycia przez jednostkę towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów zbywanych do grupy.

Zatem w sytuacji gdy członek przekazuje bez odpłatności grupie produkty lub gdy grupa nieodpłatnie przekazuje towary do produkcji swojemu udziałowcowi czy członkowi (np. w formie darowizny), wówczas dokumentacja powinna być prowadzona. Podobnie sytuacja będzie miała miejsce w przypadku transakcji takich jak: najem, dzierżawa albo np. pożyczki. Także transakcje pomiędzy grupą a powiązaną z nią np. spółką handlową lub inną grupą producentów, będą podlegały obowiązkowi wynikającemu z art. 9a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Trzeba mieć na uwadze również progi kwotowe zawarte w ustawie CIT w art. 9a ust. 2. Zgodnie z tym przepisem obowiązek przygotowania dokumentacji obejmuje transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

  1. 100 tys. euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego;
  2. 30 tys. euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  3. 50 tys. euro – w pozostałych przypadkach.

Gdy grupa dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie korzystają ze zwolnienia zawartego we wspomnianych powyżej przepisach, ma powinność przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Na podst. żo opr. pł

O cenach transferowych i grupach czytaj w najnowszym numerze naszego dodatku "top agroszef premium" w maju br.

Zaprenumerować nasz dodatek możesz TUTAJ.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)