StoryEditor

Drób na własne potrzeby – rejestrować i zgłaszać? Wyjaśniamy przepisy

Drób na potrzeby własne nie musi być rejestrowany, ale musi być….zgłaszany do powiatowego lekarza weterynarii. Wyjaśniamy zagadkowe przepisy a w tle komunikat ministra rolnictwa.
24.08.2023., 12:08h
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o interpretacje przepisów dotyczących utrzymania drobiu na własne potrzeby.

Hodowcy są karani za brak rejestracji drobiu?

Poszło o komunikat MRiRW z 17.02.2023 r. informujący, że osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w bazie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Do biura ZIR napływają niepokojące doniesienia o nakładaniu kar na rolników, którzy nie dokonali rejestracji drobiu w elektronicznym systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Jeżeli rzeczywiście odpowiednie przepisy nie zostały przyjęte, to czy rolnikom grożą sankcje z tytułu niezarejestrowania drobiu, który jest utrzymywany na własne potrzeby?- zapytał Andrzej Karbowy prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Co mówią unijne przepisy ?

W odpowiedzi Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że zasady rejestracji zakładów, w tym również zakładów, w których utrzymuje się drób, zostały określone w unijnych przepisach. Zgodnie z nimi państwa członkowskie mogą zwolnić z wymogu rejestracji zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, stwarzające nieistotne ryzyko, jeżeli spełnione są następujące kryteria:
  • w zakładzie nie są utrzymywane zwierzęta kopytne,
  • w zakładzie w celach hodowlanych nie są utrzymywane psy, koty ani fretki,
  • w zakładzie nie ma miejsca przemieszczanie utrzymywanych zwierząt lądowych, materiału biologicznego ani produktów pochodzenia zwierzęcego do lub z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
  • utrzymywane zwierzęta lądowe, materiał biologiczny lub produkty pochodzenia zwierzęcego nie są przeznaczone do przemieszczenia poza zakład.
Takiego rodzaju zwolnienie dotyczy również utrzymywania drobiu na własne potrzeby w sytuacji, gdy mięso lub jaja z tego drobiu przeznaczone są w tym samym celu.

Nieskuteczna inicjatywa legislacyjna

MRiRW mając na uwadze potrzebę doprecyzowania zasad rejestracji, podjęło działania zmierzające do nowelizacji przepisów. Projekt ustawy zawierający rozwiązania w tym zakresie został przygotowany. Zgodnie z przyjętymi założeniami zwolnienie z obowiązku rejestracji przez powiatowego lekarza weterynarii będzie skutkować brakiem konieczności zgłaszania do komputerowej bazy danych ARiMR. Obecnie nadal trwają prace w tym zakresie.

Nie ma kar dla rolników!

- W związku z zamieszczeniem w dniu 17 lutego br. na stronie internetowej MRiRW komunikatu informującego o trwających pracach legislacyjnych mających na celu zwolnienie z obowiązku rejestracji podmiotów o nieistotnym ryzyku dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego, powiatowi lekarze weterynarii zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rekomendacjami Głównego Lekarza Weterynarii wstrzymali procedury rejestracji drobiu utrzymywanego na użytek własny – napisał Maciej Prost Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Zachodniopomorski Lekarz Weterynarii poinformował także, że na terenie województwa zachodniopomorskiego powiatowi lekarze weterynarii nie nakładali kar na rolników utrzymujących drób na własne potrzeby w związku z brakiem ich rejestracji w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Obowiązek zgłaszania miejsc utrzymania drobiu

Niezależnie od powyższego rolnicy muszą pamiętać, że nadal obowiązuje nakaz zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc utrzymywania drobiu, w tym drobiu utrzymywanego na użytek własny. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia MRiRW „w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków”.

- Reasumując drób utrzymywany na własne potrzeby, w sytuacji gdy mięso lub jaja z tego drobiu są przeznaczane w tym samym celu, zgodnie ze stanowiskiem MRiRW nie podlega rejestracji u powiatowego lekarza weterynarii oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale obowiązuje zgłaszanie miejsc utrzymywania drobiu do powiatowego lekarza weterynarii. Oznacza to, że takiemu gospodarstwu nie będzie nadawany weterynaryjny numer identyfikacyjny (WNI), jednak PLW będzie posiadał wiedzę na temat miejsc utrzymywania drobiu. Jest to istotna informacja pozwalająca na prowadzenie prewencji i zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – podsumował M. Prost.


wk
fot: envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 15:13