StoryEditor

Ekoschemat "Dobrostan zwierząt" z naboru 2023: Wreszcie znamy stawki dopłat!

Długo kazał resort rolnictwa czekac rolnikom na oficjalne stawki płatności w ramach ekoschematu "Dobrostan zwierząt" z naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie z 2023 roku. Projekt rozporządzenia miał się pojawić pod koniec marca lub na poczatku kwietnia. Ostatecznie pojawił się dziś. Na jakie stawki dopłat mogą liczyć posiadacze zwierząt gospodarskich?
16.04.2024., 20:04h

Na te stawki czekali rolnicy, którzy we wnioskach o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok zaznaczyli praktyki w ramach ekoschematu "Dobrostan zwierząt". Od ponad miesiąca ARiMR nalicza i wypłaca rolnikom płatności końcowe z uwzględnieniem ekoschematów obszarowych, a rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie nie mogli tych płatności dotąd otrzymać. 

Budżet na ekoschemat "Dobrostan zwierząt"

MRiRW przypomina, że do wyliczeń przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny, kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematu "Dobrostan zwierząt". Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 euro. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, co wynika z korzystnego kursu euro.  Tym samym rolnicy otrzymają wyższą od zakładanej kwotę płatności dobrostanowej.

Resort rolnictwa wskazuje, że budżet na płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt za 2023 r. wynosi ponad 199 mln euro, tj. 923 mln zł.

image

Normy GAEC, dopłaty bezpośrednie i ekoschematy w 2024 roku. Ekspertka wylicza ważne dla rolników zmiany [VIDEO]

Ekoschemat "Dobrostan zwierząt - stawki płatności dla bydła i świń

W opublikowanym przez resort rolnictwa projekcie rozporządzenia znalazły się następujące stawki płatności do bydła i świń w ramach tego ekoschematu dla poszczególnych wariantów:

 

Wariant

Praktyka

Liczba punktów 

na sztukę zwierzęcia

Projektowana wysokość stawki płatności na rok 2023

pkt/szt.

zł/pkt

zł/szt.

Dobrostan loch

Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

3,9

104,00 zł

405,60 zł

Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

9,3

104,00 zł

967,20 zł

Utrzymywanie na ściółce

1,6

104,00 zł

166,40 zł

Późniejsze odsadzanie prosiąt

2,7

104,00 zł

280,80 zł

Dobrostan tuczników

Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

0,4

104,00 zł

41,60 zł

Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

0,6

104,00 zł

62,40 zł

Utrzymywanie na ściółce

0,6

104,00 zł

62,40 zł

Utrzymywanie w cyklu zamkniętym

0,3

104,00 zł

31,20 zł

Dobrostan  krów  mlecznych

Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

6,9

104,00 zł

717,60 zł

Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

10,0

104,00 zł

1 040,00 zł

Utrzymywanie na ściółce

1,0

104,00 zł

104,00 zł

Późniejsze odsadzanie cieląt

1,7

104,00 zł

176,80 zł

Zapewnienie wybiegu

2,0

104,00 zł

208,00 zł

Zapewnienie wypasu

3,1

104,00 zł

322,40 zł

Dobrostan krów mamek

utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach

Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

3,6

104,00 zł

374,40 zł

Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

9,1

104,00 zł

946,40 zł

Utrzymywanie na ściółce

0,9

104,00 zł

93,60 zł

Zapewnienie wybiegu

1,5

104,00 zł

156,00 zł

Zapewnienie wypasu

1,5

104,00 zł

156,00 zł

Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym

3,8

104,00 zł

395,20 zł

Dobrostan opasów

Zwiększona co najmniej o 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

0,8

104,00 zł

83,20 zł

Zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach

2,0

104,00 zł

208,00 zł

Utrzymywanie na ściółce

0,9

104,00 zł

93,60 zł

Zapewnienie wybiegu

2,8

104,00 zł

291,20 zł

Zapewnienie wypasu

2,9

104,00 zł

301,60 zł

 

Ekoschemat "Dobrostan zwierząt - stawki płatności dla owiec, kóz, koni i drobiu

W opublikowanym przez resort rolnictwa projekcie rozporządzenia znalazły się następujące stawki płatności do owiec, kóz, koni, kurcząt, indyków i brojlerów w ramach tego ekoschematu:

Wariant

Projektowana wysokość stawki

płatności na rok

2023 (zł/szt.)

Dobrostan owiec

160,68 zł

Dobrostan kur niosek

14,72 zł

Dobrostan kurcząt brojlerów

0,21 zł

Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa

3,12 zł

Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach

449,98 zł

Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym

203,72 zł

Dobrostan kóz

155,18 zł

image

Konkurs! Wygraj bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Degresywność płatności dobrostanowej dla zwierząt gospodarskich

MRiRW poinformowało również, że płatności w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt (np. lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, owce) są przyznawane z zastosowaniem tzw. progów degresywności, tj.:

  • do 100 DJP - 100% płatności,
  • powyżej 100 DJP do 150 DJP - 75% płatności,
  • powyżej 150 DJP - brak płatności.

- W ramach kampanii 2023 r. degresywność płatności dobrostanowej nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach - informuje resort rolnictwa.

image

Płatność dla małych gospodarstw zamiast dopłat i ekoschematów. Kto dostanie 225 euro do 1 ha?

Kiedy rolnicy dostaną płatności za ekoschematy na konta?

Na razie mamy informację o projektowanych stawkach, więc dobre i to. Ale na pieniądze rolnicy muszą jeszcze poczekać. Dlaczego?

- Projekt rozporządzenia w sprawie stawek dobrostanowych został przekazany do konsultacji społecznych. Niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do naliczania i wypłaty tych płatności - informuje MRiRW.

A zatem do publikacji rozporządzenia, naliczania i wypłat ekoschematów rolnikom posiadającym zwierzęta minie jeszcze kilka dobrych dni, a może i tygodni.

image

Dopłaty i ekoschematy 2024: Znamy stawki za ugorowanie gruntów rolnych!

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. maj 2024 17:33