StoryEditor

Gratyfikacje finansowe za zgłoszenie padłych dzikich ptaków? Nowy pomysł na monitoring grypy ptaków

Ministerstwo rolnictwa będzie kontynuować program monitoringu grypy ptaków. Szczególnym nadzorem będzie objęty pas nadmorski oraz wokół naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych i wzdłuż dróg wodnych. Zakażenia wirusami HPAI najczęściej występują w okresie od jesieni do wiosny, co w głównej mierze pokrywa się z sezonem migracji dzikich ptaków. MRiRW ma nowy pomysł na walkę z wirusem HPAI.
05.03.2024., 07:00h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków” na 2024 r., który jest modyfikacją takiego programu prowadzonego w poprzednich latach.

Groźny i kosztowny wirus

Grypa ptaków (Avian influenza) jest chorobą zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania.

W 2021 r. stwierdzono 403 ogniska HPAI u drobiu, w związku z którymi poddano uśmierceniu i utylizacji 14,2 mln ptaków. Koszty związane z wystąpieniem HPAI w 2021 r. wyniosły prawie 800 mln zł.

W 2022 r. stwierdzono 68 ognisk HPAI u drobiu, w których znajdowało się ponad 2 mln ptaków, oraz 41 ognisk HPAI u dzikich ptaków, w tym jedno ognisko HPAI u dzikich ptaków utrzymywanych w niewoli.

Cel programu monitoringu grypy ptaków

Celem projektowanego programu jest realizacja monitoringu pozwalającego na stwierdzenie albo wykluczenie zakażenia wirusami wywołującymi grypę ptaków u drobiu i dzikich ptaków. MRiRW proponuje wprowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia nadzoru biernego u dzikich ptaków, poprzez gratyfikację finansową instytucjom zaangażowanym we współpracę z Inspekcją Weterynaryjną. Podobne rozwiązanie znajduje się w programie mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń.

Wzmożony monitoring grypy 

Nadzorem będą objęte obszary w pasie nadmorskim oraz wokół naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych i wzdłuż dróg wodnych, a także obszary wskazane jako miejsca odpoczynku i żerowiska ptaków migrujących, w tym użytki rolne, w szczególności jeżeli obszary te znajdują się w sąsiedztwie gospodarstw utrzymujących drób. Uwzględnione będą także trasy migracji oraz gatunki migrujących dzikich ptaków.

W okresie wysokiego ryzyka wprowadzenia wirusów grypy ptaków na terytorium kraju czyli podczas jesiennych migracji dzikich ptaków, pobieranie próbek przeprowadza się w szczególności na następujących obszarach:

  • Zalew Szczeciński z deltą Świny – Świnoujście oraz powiaty: policki, goleniowski i kamieński;
  • zachodnia część Zatoki Gdańskiej (Zatoka Pucka z ujściem Wisły) – Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty pucki i nowodworski;
  • Zalew Wiślany – powiaty elbląski i braniewski;
  • Dolina Dolnej Odry – powiaty: myśliborski, gryfiński i policki;
  • Ujście Warty – powiat gorzowski;
  • Zbiornik Nyski – powiat nyski;
  • Zbiornik Jeziorsko – powiaty: poddębicki, sieradzki i turecki;
  • kompleks Stawów Milickich – powiaty milicki i trzebnicki;
  • zbiorniki miejskie miasta Warszawy.

Przedmiotowe rozwiązanie ma na celu zmotywowanie wybranych grup zawodowych lub społecznych do wzmocnienia nadzoru biernego w celu wczesnego wykrywania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wzmocnienie nadzoru nad wysoko zjadliwą grypą ptaków (highly pathogenic avian influenza – HPAI) oraz jego wpływ na wczesne wykrywanie zakażeń wirusem grypy ptaków powinny wpłynąć na zmniejszenie częstotliwości stwierdzania ognisk grypy ptaków u drobiu, a co za tym idzie przyczynić się do obniżenia kosztów zwalczania tej choroby w Polsce.

Budżet działania

Szacunkowe koszty realizacji programu w 2024 r. wyniosą 2,5 mln zł. Polska będzie występowała do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie tego programu ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do 48% kosztów kwalifikowalnych.

Przewidywana liczba dzikich ptaków do zbadania w kierunku HPAI na 2024 r. została oszacowana na liczbę ok. 220 sztuk. Proponowana kwota gratyfikacji finansowej to 200 zł brutto za sztukę. Działanie w kwocie 44 tys. zł brutto na 2024 r. nie podlegałoby współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, a zatem byłoby pokrywane ze środków budżetowych.

- Wprowadzenie tej regulacji przyczyni się do wzmocnienia biernego nadzoru nad grypą ptaków u dzikiego ptactwa, które odgrywa istotną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusów grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w uzasadnieniu projektu.

wiadomoscikosmetyczne.pl
Autor Artykułu:wiadomoscikosmetyczne.plLubimy branżę kosmetyczną i każdego dnia dowiadujemy się o niej więcej. Analizujemy rynek, śledzimy trendy i zwyczaje konsumentów, poznajemy nowości. Rozmawiamy z twórcami kosmetyków. Piszemy o firmach, markach i produktach. Zaglądamy do drogerii i pokazujemy świat beauty. Mamy nadzieję, że dzięki nam jesteś na bieżąco z tym, co kosmetyczny biznes kształtuje i rozwija. Chętnie poznamy Twoją historię.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 12:26