StoryEditor

Rzekomy pomór drobiu: ponad 200 stad drobiu trzeba poddać szczepieniom!

  Rzekomy pomór drobiu wyrządza poważne straty w stadach drobiu woj. podlaskim. W wyniku 4 ognisk choroby zutylizowano setki ptaków. Choroba szybko się rozprzestrzenia i jest wysoce zjadliwa. Jest jednak szczepionka!
16.08.2023., 15:08h

Rzekomy pomór drobiu pojawił się w Polsce po 50 latach w lipcu br. Lekarze weterynarii podkreślają, że wirus jest bardzo zjadliwy.

11 sierpnia wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski ogłosił rozporządzenie „w sprawie szczepień ptaków przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (ND) na obszarze województwa podlaskiego”.

Nakaz szczepień drobiu w woj. podlaskim

Uznano w nim województwo podlaskiego za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania –rzekomego pomoru drobiu (ND). Z tego powodu nakazano:

·       posiadaczom drobiu, niezaszczepionego przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, utrzymywanego w celu umieszczania na rynku ptaków i/lub jaj – z wyłączeniem ptaków przeznaczonych do uboju – niezwłoczne szczepienie drobiu należącego do gatunków kura oraz indyk przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu;

·       podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zakładu wylęgu drobiu szczepienie piskląt jednodniowych należących do gatunków kura oraz indyk przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu przed wysyłką ptaków z zakładu.

Zakazy dla hodowców drobiu

Jednocześnie wojewoda zakazał:

·       wprowadzania do gospodarstw drobiu należącego do gatunków kura oraz indyk niezaszczepionych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu;

·       wprowadzania do zakładów wylęgu drobiu jaj wylęgowych pochodzących ze stad reprodukcyjnych gatunków kura oraz indyk niezaszczepionych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o szczepienie drobiu

Od  11 do 21 lipca 2023 r. na terenie województwa podlaskiego w powiecie białostockim w gminach Turośń Kościelna oraz Dobrzyniewo Duże wystąpiły cztery ogniska rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwach komercyjnych oraz gospodarstwie niekomercyjnym hodującym kury.

Ogniska rzekomego pomoru drobiu w woj. podlaskim

- Ostatnie ognisko służby weterynaryjne odnotowały 21 lipca i podjęły szereg działań, by choroba się nie rozprzestrzeniała. Na razie sytuację mamy opanowaną, ale podejmujemy kolejne środki ostrożności w postaci szczepień – powiedział w poniedziałek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Z kolei Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Czerniawski zaapelował do komercyjnych hodowców kur i indyków w regionie o zgłaszanie się do lekarzy weterynarii w związku z wprowadzonym obowiązkiem szczepień ptaków przeciw chorobie zwanej rzekomym pomorem drobiu.

Wielka akcja szczepienia

Szczepienia będą dotyczyć ok. 200 stad drobiu, czyli ok. 1,2 mln sztuk kur i indyków w komercyjnych hodowlach, bo dla tych gatunków szczepionki już istnieją. Odpowiednie preparaty spośród kilkunastu dostępnych na rynku wskażą hodowcom lekarze weterynarii. - Wirus jest bardzo zjadliwy. Utrzymuje się w tuszach mrożonych ok. 300 dni, w puchu, w kurniku 255 dni, w lodówce - 538, a szczepionki na niego są bardzo skuteczne. Zależy nam na tym, żeby uodpornić drób, żeby zakłady lęgowe, gdzie wykluwają się pisklęta, także dokonywały szczepień, jaja muszą pochodzić ze stad reprodukcyjnych również zaszczepionych - mówił Andrzej Czerniawski, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Powiatowi lekarze weterynarii przeprowadzili do tej pory 2 815 kontroli w gospodarstwach niekomercyjnych i 27 w gospodarstwach komercyjnych pod kątem obecności wirusa i przestrzegania nakazów i zakazów ujętych w do tej pory wydanych przez wojewodę podlaskiego rozporządzeniach.

wk
Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 21:45