StoryEditor

HR Strzelce – polska hodowla i jej 152 odmiany

Słoneczny, choć lokalnie suchy czerwiec, to dobra okazja do prezentacji osiągnięć HR Strzelce, jednej z największych polskich firm hodowlanych. Tradycyjnie, imprezę z cyklu Dni Pola organizuje od kilku już lat z partnerem w branży ochrony roślin, globalnym koncernem BASF.
18.06.2019., 17:06h
Na poletkach pokazowych Hodowli Roślin w Strzelcach zaprezentowano firmową kolekcję krajowych odmian rzepaku ozimego i jarego, zbóż jarych i ozimych oraz bobiku, maku, lnu i gościnnie – ziemniaka, kukurydzy (HR Smolice) oraz mieszanek poplonowych (Granum). Zboża zaprezentowano w dwóch pasach technologicznych i dwóch wariantach obsady obniżonej i normalnej 200 i 300 roślin/m2 oraz 250 i 350 roślin/m2.
W zbożach swoje prace hodowlane HR Strzelce – Grupa IHAR ukierunkowała na poprawę zdrowotności odmian, jakość ziarna oraz odporności na stresowe czynniki środowiska, w tym zimotrwałości. W tej cesze firma ma duże osiągnięcie na rynku, wprowadzając w ub.r. do obrotu (katalog CCA) ościstą odmianę pszenicy ozimej Wilejka, o najwyższej na naszym rynku zimotrwałości w tym gatunku 7,5.

W stan euforii pod względem sukcesu na rynku nasiennym, wprawiła strzelecką hodowlę nowa, jakościowa (A) odmiana pszenicy ozimej… Euforia. – W jednym sezonie szturmem zdobyła uznanie na rynku, ma w debiucie największą dynamikę wielkości w powierzchni plantacji nasiennych jaki kiedykolwiek stwierdzono. W 2018 r. był to areał 109,6 ha, a w 2019 r. jest to 1951,5 ha. Dowodem uznania jej walorów i wysokich wartości użytkowych jest przyznanie w tym sezonie statuetki polskiego godła promocyjnego „Teraz Polska” – powiedział na konferencji prasowej Marek Luty, Dyrektor marketingu HR Strzelce. Poza wysokim plonowaniem i bardzo dobrą jakością ziarna, odmiana wyróżnia się wysoką zimotrwałością (5,5), tolerancją na wczesny i opóźniony termin wysiewu, niskie pH i słabsze stanowiska, wysoką odpornością na wyleganie i dobrą zdrowotnością.

W grupie nowości znajdują się też odmiany pszenicy ozimej Plejada, Sfera i Venecja. Pierwsza dobrze toleruje uprawę w monokulturze, wczesne i opóźnione siewy, jest wysoko odporna na choroby podstawy źdźbła, a jej zimotrwałość oceniana jest na 5–5,5. Druga wyróżnia się stabilnym plonowaniem, nawet w trudnych sezonach wegetacyjnych, ma wysoką liczbę opadania, toleruje zakwaszone stanowiska i, poza septorioza liści, legitymuje się dobra zdrowotnością. Trzecia dobrze plonuje w całym kraju, jest dość odporna na wyleganie, ziarno ma wysoką zawartość białka, a mąka uzyskuje wysokie parametry wypiekowe.

W pszenżycie ozimym nowa odmianą w ofercie HR Strzelce jest odmiana Toro. poza wysokim plonowaniem wyróżnia się niskimi wymaganiami glebowymi, dobrą zdrowotnością i zimotrwałością. W rzepaku ozimym status nowości mają dwie firmowe odmiany populacyjne: Hevelius i Galileus. Pierwsza dobrze zimuje, dobrze regeneruje ewentualne uszkodzenia zimowe, silnie się rozgałęzia, ma silny wigor po siewie i wykazuje wysoką odporność na wyleganie. Druga legitymuje się porównywalnymi ocenami ww. cech. Z kolei odmiana Meloman, to jedyna zalecana na Listach odmian zalecanych (LOZ) do uprawy we wszystkich województwach.

Nowymi produktami na rynku firmy BASF są natomiast zaprawa nasienna Kinto Plus i herbicyd Pontos, które zaprezentował Rafał Maras, ekspert firmy w zakresie zapraw, herbicydów i regulatorów wzrostu. Nowa zaprawa zawiera trzy s.cz.: Xemium (fluksapyroksad, tritikonazol i fludioksonil (wszystkie w koncentracji po 33,3 g/l). Ten płynny koncentrat (formulacja FS) chroni wszystkie zboża ozime oraz jęczmień jary i żyto jare przed pleśnią śniegową, fuzaryjna zgorzelą siewek, śniecią cuchnącą pszenicy, głownią pylącą jęczmienia, pasiastością liści jęczmienia oraz głownią źdźbłową żyta. Zdaniem eksperta potencjał ochronny sprzyja wyższemu plonowaniu chronionych upraw o kilka procent, poprawia wschody polowe roślin, pozwala na bardziej intensywny rozwój systemu korzeniowego. Zaprawa wyróżnia się też śladową wartością pylenia w porównaniu do produktów konkurencyjnych.

Herbicyd Pontos to z kolei produkt przeznaczony do ochrony przed chwastami zbóż ozimych. Zawiera dwie s.cz. – nowy związek pikolinafen (100 g/l) i flufenacet (240 g/l). Środek jest zalecany m.in. do stosowania w sytuacji obecności na polu chwastów odpornych na dotychczas stosowane herbicydy. Zwalcza szerokie spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych. należy go stosować w terminie jesiennym, od siewu do końca krzewienia w dawce 0,5–1 j/ha.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 11:05