StoryEditorMateriał promocyjny

Pictor® Revy – nowy rozdział w ochronie rzepaku

Powodzenie w uprawie rzepaku i uzyskanie satysfakcjonujących plonów zależy od wielu czynników (wybór odmiany, termin siewu, stan przezimowania, właściwa obsada, jesienna oraz wiosenna ochrona oraz nawożenie). Jeżeli wszystkie czynniki zostaną spełnione, nie możemy pominąć ostatniego zabiegu fungicydowego w okresie kwitnienia, zabezpieczającego plantację przed głównymi chorobami występującymi w tym okresie, tj. zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych oraz mączniakiem prawdziwym kapustowatych.
05.04.2024., 12:30h
image
PictorRevy BASF
FOTO: BASF

Najgroźniejszą z nich jest zgnilizna twardzikowa, która może ograniczyć plonowanie nawet do 50-60%. Początek porażenia występuje w momencie pojawienia się apotecjów, które wytwarzają zarodniki workowe (askospory), a te infekują zdrowe rośliny. Infekcja przypada najczęściej w okresie początku opadania płatków kwiatowych rzepaku, w sprzyjających warunkach może wystąpić na początku kwitnienia, natomiast w przypadku niekorzystnych warunków (suszy) porażenie występuje nieco później.

image
Zgnilizna twardzikowa BASF
FOTO: BASF

Zabieg fungicydowy w okresie kwitnienia rzepaku to rodzaj polisy ubezpieczeniowej zainwestowanych środkow finansowych w całym okresie wegetacji rzepaku ozimego. Wykonując zabieg w okresie początku opadania płatków kwiatowych rzepaku,

chronimy plantację przed wszystkimi chorobami występującymi w tym okresie. Można powiedzieć, że jednym zabiegiem zwalczamy wszystkie patogeny, w związku z tym zastosowany fungicyd powinien charakteryzować się szerokim spektrum działania i posiadać elastyczny termin stosowania. Dotychczas stosowanym fungicydem był Pictor® 400 SC, natomiast od wiosny 2024 r. firrma BASF otwieranowy rozdział, wprowadzając do ochrony rzepaku ozimego w okresie kwitnienia produkt Pictor® Revy.

Pictor® Revy to połączenie dwóch substancji czynnych – Revysolu (mefentriflukonazolu) oraz boskalidu. Revysol® to triazol nowej generacji niestosowany dotąd w uprawie rzepaku. Zawiera w swojej budowie grupę izopropanolową, która pozwala jego cząsteczce w szybki sposób zmienić formę w bardziej elastyczną i zaadoptować się do patogena.

Dzięki temu Revysol® dużo szybciej i mocniej wiąże się z enzymem patogena niż dotychczas stosowane triazole. Revysol® hamuje jeden specyficzny enzym – demetylazę C14, która odgrywa rolę w produkcji ergosterolu wewnątrz komórki grzyba. Ergosterol, podobnie jak inne sterole, jest niezbędny do budowy i funkcjonowania błon komórkowych, czyli jest niezbędny do rozwoju i prawidłowego działania ścian komórkowych. Revysol®, skutecznie blokując biosyntezę ergosterolu, zatrzymuje jego produkcję. W efekcie dochodzi do rozerwania błony komórkowej, a powstałe pęknięcia powodują śmierć grzyba. Revysol® cechuje szerokie spektrum zwalczania patogenów pod kątem ich fazy rozwojowej. Działa hamująco na rozwój patogenów już od kiełkowania zarodników aż do wzrostu grzybni. To sprawia, że jest on skuteczny zarowno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Z kolei boskalid to substancja stosowana od wielu lat z wielkim powodzeniem w uprawie rzepaku. Podobnie jak Revysol® w roślinie przemieszcza się systemicznie i wgłębnie. Boskalid hamuje aktywność Kompleksu II w łańcuchu oddechowym, który ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu grzybów. Kompleks II dostarcza „paliwo” do produkcji energii w postaci wysokoenergetycznych elektronów. Jest także formą spoiwa – łącznika, dzięki któremu komponenty cyklu Krebsa mogą zostać przekierowane na elementy budulcowe. Rozwój grzybów przez boskalid hamowany jest także poprzez eliminację dostępności chemicznych bloków budulcowych, koniecznych do syntezy innych istotnych organelli komórkowych. Boskalid wykazuje fungicydowe działanie zapobiegawcze, blokując kiełkowanie zarodników i w konsekwencji w fazie infekcji patogen przestaje się rozwijać. Dobór substancji jest bardzo ważny, aby odnieść sukces w ochronie rzepaku, ale to nie wszystko. Warto również zwracać uwagę na formulację produktu. Firma BASF opracowała dla produktu Pictor® Revy innowacyjną formulację SC+, zawierającą dopasowane adiuwanty specjalnie do roślin rzepaku. Jest to formulacja na bazie wody zawierająca substancje czynne w formie krystalicznej, umożliwiające  ich powolne uwalnianie, dzięki temu Pictor® Revy gwarantuje długotrwałą chronę. Specjalnie stworzona formulacja SC+ gwarantuje bardzo dobre pokrycie roślin w łanie, rozprzestrzenianie się cieczy roboczej po powierzchni rośliny i w efekcie szybką retencję.

To wszystko wpływa na to, że Pictor® Revy jest produktem, który jest bardzo stabilny w działaniu nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, gdy po wykonanym zabiegu spadnie deszcz. Opad deszczu wielkości kilkunastu milimetrów, który wystąpi 1 godzinę po aplikacji Pictora Revy na suche rośliny, nie wpływa negatywnie na skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chorób występujących w okresie kwitnienia rzepaku.

image
PictorRevy bardzo wysoka odporność na zmywanie przez deszcz dla lepszej ochrony przed chorobami
FOTO: BASF

Prawidłowa ochrona rzepaku przed najważniejszym patogenem w okresie kwitnienia – sprawcą zgnilizny twardzikowej powinna być oparta na monitoringu i w czasie kiełkowania apotecjów z gleby konieczności wykonania zabiegu fungicydowego. Dobra kontrola zgnilizny twardzikowej oraz czerni krzyżowych wymaga stosowania zapobiegawczego fungicydów. Pictor® Revy, dzięki

połączeniu Revysolu i boskalidu, jest produktem, którego charakteryzuje elastyczny termin stosowania.

image
PictorRevy odporność na promieniowanie UV
FOTO: BASF

Terminy zabiegow w kwitnieniu rzepaku przypadają w okresie spiętrzenia prac w gospodarstwach. Pictor® Revy można stosować od fazy BBCH 57 do BBCH 75, czyli od fazy widocznych, zamkniętych pąków odgałęzień bocznych do osiągnięcia typowej wielkości 50% łuszczyn na roślinie, w dawce 1,0 l/ha. Pamiętajmy jednak, że najczęściej ochronę rzepaku w okresie kwitnienia wykonuje się w pełni kwitnienia, gdy opadają pierwsze płatki kwiatowe. Zastosowanie Pictora Revy w dawce 1,0 l/ha gwarantuje zabezpieczenie plantacji przed chorobami występującymi w okresie kwitnienia rzepaku.

image
PictorRevy zalecenia stosowania
FOTO: BASF

Uprawa rzepaku ozimego wymaga dobrych inwestycji i trafnych decyzji już od samego siewu. Przeprowadzając rachunek ekonomiczny, warto jest stosować rozwiązania, które posiadają długie okno zabiegowe, szerokie spektrum zwalczanych chorob przy zachowaniu wysokiej i stabilnej skuteczności. Takim produktem jest właśnie Pictor® Revy, który dzięki sformułowaniu Revysolu oraz boskalidu w jednym produkcie gwarantuje pewność działania i wysokie plony.

image
PictorRevy wyniki plonowania
FOTO: BASF

dr inż. Marcin Łański Specjalista ds. rozwoju produktu BASF Polska

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 22:02