StoryEditor

Jedna arena, trzy firmy

To zdarza się dość rzadko, gdy na polach jednego „gospodarza” prezentują się 3 firmy hodowlano-nasienne. A tak właśnie dzieje się od wielu już lat w przypadku firm: Saaten-Union, Rapool i DSV, które na polach stacji doświadczalnej w Spytkówkach wspólnie organizują Dzień pola. 
04.07.2023., 15:07h
Podczas tegorocznej imprezy w Spytkówkach kolekcje odmian zbóż przedstawiła firma Saaten-Union, rzepaku ozimego – Rapool Polska, a międzyplonów i mieszanek traw – DSV Polska. Na odrębnej kwaterze pokazano także poletka z historycznymi odmianami pszenicy i jęczmienia.

Nowości zbożowe
Zaprezentowanymi nowościami w jęczmieniu ozimym są odmiany pastewne SU Midnight (6-rzędowa) i SU Laubella (2-rzędowa, na zdjęciu). Pierwsza charakteryzuje się m.in. dobrym zimowaniem, małą podatnością na wyleganie i dobrym wyrównaniem ziarna. Dzięki zestawowi kilku genów odpornościowych wykazuje dobra ogólną zdrowotność. Jest m.in. mniej podatna na wirusa żółtej mozaiki, sprawców pleśni śniegowej, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozy, plamistości siatkowej i ciemnobrunatnej plamistości liści. Z kolei druga plonuje na poziomie odmian wielorzędowych, jest przydatna do uprawy w różnych systemach, także ekologicznym. Wykazuje dobrą zimotrwałość i odporność na wyleganie. Charakteryzuje się także ogólną dobrą zdrowotnością na powszechnie występujące patogeny w tym gatunku.
Jedną z nowości w życie ozimym jest mieszańcowa odmiana SU Isaksson, o bardzo dużym potencjale plonowania i wysokiej odporności na pleśń śniegową i zakwaszenie gleby (patrz zdjęcie).
W pszenżycie SU Favonius wysoko plonująca na różnych poziomach agrotechniki. Osiąga bardzo wysoką MTZ oraz wykazuje wysoka odporność na wyleganie i pleśń śniegową (zdjęcie poniżej).
Wśród pszenic ozimych status nowości ma m.in. chlebowa odmiana mieszańcowa Hyacinth (CCA). Wyróżnia się np. dobrą tolerancją na okresowe niedobory wody, wysoką odpornością na rdzę żółtą, fuzariozę i septoriozę kłosów (na zdjęciu).
Nowe odmiany rzepaku
W rzepaku ozimym także nie zabrakło nowych odmian z hodowli Rapool. Tegoroczną rejestrację uzyskała odmiana mieszańcowa Romeo (patrz zdjęcie). Charakteryzuję ją m.in. dobra odporność na sprawcę suchej zgnilizny kapustnych oraz dobra zimotrwałość. Rośliny osiągają wysokość ok. 175 cm. Należy do odmian średnio późnych i można ja siać w późniejszych terminach.
Ubiegłoroczną nowością w ofercie Rapool, przeznaczoną na wyłączność dla firmy Agrosimex, jest odmiana Nairobi (F1), o podobnym profilu zdrowotnościowym i zimotrwałości jak Romeo. Rośliny są jednak nieco niższe i mają średni termin dojrzałości. Jej siew zaleca się natomiast wykonać w optymalnym terminie.
W 2022 r. zarejestrowana została także odmiana mieszańcowa Manhattan, z wyłączność rynkową dla kilku firm współpracujących z hodowlą Rapool. Zimotrwałością i odpornością na sprawcę suchej zgnilizny kapustnych dorównuje dwóm poprzednim kreacjom. Rośliny są średnio wysokie do wysokich, mają średni termin dojrzewania, a siew zaleca się w terminie optymalnym.
Cenne mieszanki
Podczas spotkania w Spytkówkach prezentacja objęła także międzyplony, wsiewki, rośliny towarzyszące uprawom głównym oraz mieszanki traw paszowych. Do wysiewu bezpośrednio przed rzepakiem służy np. mieszanka TerraLife BrassicaPro. Ma za zadanie ułatwić przyswajalność składników pokarmowych oraz aktywować życie biologiczne gleby. Charakteryzuje ją ponadto wymarzanie komponentów, którymi są: len oleisty, seradela, łubin gorzki, koniczyna perska i aleksandryjska oraz ramtil. Mieszanka zalecana jest w płodozmianach z rzepakiem, zbożami i kukurydzą.
Przy wysokich cenach nawozów azotowych i w celu wydłużonego działania składnika dla rośliny następczej przydatna okazuje się natomiast mieszanka TerraLife N-Fixx, która bardzo dobrze gromadzi azot i szybko się mineralizuje oraz jest przydatna jako pożytek dla pszczół. Polecana jest zwłaszcza pod zboża i kukurydzę. Charakteryzuję ją m.in. poprawa struktury gleby, zwłaszcza na nieużytkach i mocno eksploatowanych stanowisk oraz łatwa dostępność dużej ilości uwalnianego azotu. Kombinacja zawiera groch pastewny, wykę jarą, koniczynę aleksandryjską i perską, len oleisty, słonecznik, ramtil, seradelę, sorgo oraz facelię (zdjęcie poniżej).
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 02:57