StoryEditor

Mszyce to narastający problem upraw ziemniaka

Seria ciepłych jesieni i łagodnych zimy stała się sprzymierzeńcem mszyc, w tym mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej, której osobniki można było obserwować minionej zimy na uprawach ozimin. Szkodniki te pojawiają się więc tej wiosny coraz wcześniej i coraz liczniej na plantacjach ziemniaka.
04.06.2020., 12:06h
Szkodliwość mszyc na roślinach ziemniaka wynika z wysysaniu soków, co w sytuacji niedoboru wody w glebie i ograniczonych możliwościach jej pobierania, a wraz z nią składników pokarmowych, prowadzi do osłabienia i spowolnienia rozwoju uprawy. Główne straty gospodarcze powodowane przez tę grupę szkodników wynikają jednak z przenoszenia na rośliny chorób wirusów, na które nie ma obecnie bezpośrednich metod ochrony (patrz foto).

Do zwalczania mszyc, w tym brzoskwiniwo-ziemniaczanej, m. kruszynowo-ziemniaczanej, czy m. szakłakowo-ziemniaczana w uprawach ziemniaka można wykorzystać kilka insektycydów, które zawierają cztery s.cz.:
  • lambda-cyhalotrynę (np. Arkan 050 CS, Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Karate Zeon 100 CS, Kusti 050 CS, LambdaCe 050 CS, Ninja 050 CS, Wojownik 050 CS))
  • flonikamid (Hinode, Mainman 50 WG i Teppeki 50 WG)
  • spirotetramat (Movento 100 SC)
  • sulfoksaflor (Closer)
W walce z tymi szkodnikami pomocne okazuje się także zwalczanie stonki ziemniaczanej. Niektóre z tych preparatów ograniczają bowiem liczebność mszyc.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 19:39