StoryEditor

Mospilan z okresowym zezwoleniem zwalczania mszyc w buraku cukrowym

Wysokie temperatury w marcu i na początku kwietnia nie tylko przyspieszają wegetację roślin, ale także wcześnie aktywują żerowanie szkodników, np. mszyc. Rosnąca ich presja, zwłaszcza na młodych roślinach, ogranicza tempo rozwoju, a ostatecznie zmniejsza plonowanie i pogarsza jakość plonu.
08.04.2024., 15:05h

Do zagrożonych upraw jarych przez żerowanie mszyc należy m.in. burak cukrowy. Aby ograniczyć negatywne skutki ich działalności, na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, MRiRW wydało okresowe zezwolenie na stosowanie w tej uprawie insektycydu Mospolan 20 SP (s.cz. acetamipryd). Obowiązuje ono od 25 kwietnia do 22 sierpnia 2024 r. Maksymalna, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania środka wynosi 0,2 kg/ha. Zaleca się go stosować w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nierozwiniętych liści do fazy, gdy zakrywają one 90% powierzchni gleby (BBCH 11–39).

W uzasadnieniu wniosku KZPBC wskazał na narastający od kilku lat problem z mszycami w uprawach buraka cukrowego na terenie całego kraju. W Polsce do zwalczania mszyc w tym gatunku dopuszczone są obecnie preparaty nalistne, zawierające jako s.cz. deltametrynę i flonikamid. Warto zaznaczyć, że pierwsza należy do grupy pyretroidów, które są mało skuteczne w temperaturach powyżej 20°C. Druga, nie ma takiego zastrzeżenia i jest efektywna już po 3 godzinach od zabiegu po ewentualnym wystąpieniu deszczu. Ważnym argumentem jest fakt, że w 2023 r. mszyce pojawiały się na krajowych plantacjach buraka cukrowego na początku maja i występowały przez cały sezon wegetacyjny. Ponadto, wg Związku, stosowanie w tym gatunku niechemicznych metod ograniczania występowania mszyc, tj. zbilansowanego nawożenia mineralnego, przestrzennej izolacji od krzewów będących żywicielami pierwotnymi czy zwalczanie chwastów, nie jest wystarczająco skuteczne.

[bie]

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 19:05