StoryEditor

Przymrozki ograniczają stosowanie środków ochrony roślin

Początek tygodnia przywitał nas przymrozkami. Ich ewentualne skutki mogą ograniczyć walkę z chwastami, szkodnikami, a zwłaszcza stosowanie regulatorów wzrostu.
10.10.2019., 13:10h
Chociaż to nie pierwsze przymrozki w Polsce, ale te z początku tygodnia zaskoczyły swą skalą i zasięgiem. W wielu lokalizacjach temperatury przy gruncie, tj. mierzone na wysokości 5 cm, spadły poniżej –4°C, w kilku poniżej –5°C, a w miejscowościach Biebrza i Lidzbark Warmiński wynosiły odpowiednio –6,6 (6.10; 7.10) i –6,7°C o poranku 7.10 (patrz mapa i tabela).
Przymrozki w Polsce (6.10.2019 r.)


W kolejnych dniach przyszło ocieplenie, a synoptycy zapowiadają wysokie temperatury zwłaszcza w nadchodzący weekend – w centralnej i południowej Polsce nawet do ok. 20°C. To skłania rolników do podejmowania decyzji o wykonaniu zabiegów ochrony roślin na oziminach.
Uwaga! W tych okolicznościach – wcześniejszych przymrozkach i napływającej fali ciepła – przed każdym opryskiem należy bezwzględnie sprawdzić kondycję fizjologiczną roślin. Dotyczy to głównie zabiegów herbicydowych na zbożach ozimych i w rzepaku oraz stosowania regulatorów wzrostu w zbożach ozimych oraz ewentualne drugie skracanie łanu w rzepaku. W obydwu przypadkach rośliny są bardzo wrażliwe na większość zastosowanych substancji z tych grup użytkowych.

Jeśli uprawy wykazują utratę turgoru czy nienaturalne przebarwienia, zamiast spodziewanego efektu działania środka, rośliny zareagują fitotoksycznie, co ograniczy ich zimotrwałość, a w skrajnych przypadkach będzie skutkowało redukcją obsady.

Obecnie należy również zwrócić uwagę na zalecaną minimalną temperaturę powietrza w trakcie wykonywania opryskiwania upraw poszczególnymi pestycydami. Dla wielu s.cz. wynosi ona znacznie powyżej 5–6°C, a tylko dla nielicznych jest niższa. Wymóg ten zdecyduje obecnie o skuteczności działania środka. W sytuacji jego niedotrzymania może także dojść do uszkodzenia roślin na polu. Należy zatem każdorazowo sprawdzić to kryterium w etykiecie środka ochrony roślin.

Przykładowe temp. minimalne dla niektórych s.cz. stosowanych jesienią
– herbicydy (zboża ozime [z] i rzepak ozimy [rz]):
 • 2,4-D: 8–12°C (z)
 • beflubutamid: 0°C (z)
 • bifenoks: 4°C (rz)
 • chlopyralid: 3–6°C (rz)
 • chlorosulfiron: 8°C (z); dla zabiegów nalistnych; dla doglebowych może być niższa
 • flufenacet: 10°C (z)
 • jodosulfuron: 6–10°C (z)
 • pendimetalina: 0°C (z)
 • propyzamid: 0°C (rz)
 • prosulfokarb: >0°C (z)
 • pinoksaden: 1°C (z)
 • tribenuron: 2-4°C (z).
Temperatura minimalna podczas jesiennego stosowania regulatora wzrostu w rzepaku ozimym:
 • chlorek chloromekwatu: >10°C (rz).
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 14:42