StoryEditor

Nowy dwuskładnikowy herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych w tym wyczyńca w rzepaku

  Chwasty konkurują z rzepakiem ozimym już od siewu, osłabiając go przed końcem wegetacji jesiennej i zwiększając ryzyko wymarznięć.
10.08.2023., 12:08h

Zwalczanie chwastów jest jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych w rzepaku ozimym, a jego zaniedbanie może przyczynić się do strat w plonie sięgających nawet 40%. Niezwalczone jesienią chwasty, bardzo szybko rozwijają się wiosną i są silną konkurencją dla rośliny uprawnej. Dobrze prowadzona plantacja powinna być wolna od chwastów. Rośliny nie muszą wówczas konkurować o wodę, składniki pokarmowe i światło, zmniejsza się również wilgotność łanu, co ogranicza rozwój chorób.

Skuteczna kontrola zachwaszczenia jest kluczowym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu
w uprawie rzepaku i wymaga zastosowania  herbicydów w połączeniu z dobrą praktyką rolniczą. Od jesieni tego roku polscy rolnicy do ochrony rzepaku przed zachwaszczeniem będą mogli wykorzystać nowy dwuskładnikowy herbicyd EVOLUTION, który na pewno usprawni pracę i pozwoli utrzymać plantację wolną od chwastów.

Wyjątkowe połączenie dwóch substancji czynnych chizalofopu i kletodymu sprawia, że nowy herbicyd EVOLUTION to kompleksowe rozwiązanie przeciwko chwastom jednoliściennym
i samosiewom zbóż.

Jaki powinien być idealny herbicyd według rolników?

Według rolników idealny herbicyd zwalcza szybko szerokie spektrum chwastów i dobrze radzi sobie nawet z najtrudniejszymi chwastami. Powinien powodować szybkie zamieranie chwastów i być sprawdzony w danym regionie ze względu na specyfikę gatunkową chwastów i pojawiające się odporności. Herbicyd EVOLUTION posiada bardzo szeroką rejestrację a pierwsze efekty jego działania widać już po 7 dniach, został również przetestowany w rożnych regionach Polski, tak by móc ocenić jego skuteczność, również tam, gdzie występują chwasty trudne do zwalczenia.

EVOLUTION to graminicyd do stosowania po wschodach chwastów i rośliny uprawnej, który
w roślinie wykazuje działanie systemiczne. Szybko i skutecznie zwalcza chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż w uprawie rzepaku, buraka cukrowego, słonecznika i soi, również te, które bywają trudne do zwalczenia, takie jak wyczyniec polny, wiechlina roczna, stokłosy czy życice. Komplementarne substancje – razem zapewniają skuteczne zwalczanie wszystkich chwastów jednoliściennych. Problem odporności na inhibitory ACCazy jest znany od lat i jego przyczyną było masowe użycie pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego (FOPs).  Nadal jednak większość populacji chwastów o zmniejszonej wrażliwości na FOPs lub odporności wykazuje wrażliwość na kletodym.

Kletodym należy do cykloheksadionów a chizalofop-p- etylowy do pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC obie substancje należą do grupy A à hamują biosyntezę lipidów poprzez inhibicję funkcjonowania karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy). Każda z nich przyłącza się do enzymu (ACC-azy) w innym miejscu, co wyjaśnia wrażliwość na kletodym chwastów o zmniejszonej wrażliwości /odporności na chizalofop-p- etylowy.

EVOLUTION

Herbicyd zwalczający szerokie spektrum chwastów jednoliściennych jednorocznych
i wieloletnich.

- szybkie działanie i wysoka skuteczność

- bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

- dwie komplementarne substancje czynne

CEL

Chizalofop-p-etylowy

Kletodym

EVOLUTION

Samosiewy zbóż

***

**

***

Wiechlina roczna

*

***

***

Miotła zbożowa

***

***

***

Stokłosy

***

***

***

Owies głuchy

***

*

***

Chwastnica jednostronna i inne prosowate

***

***

***

Wyczyniec polny

***

***

***

Wyczyniec polny (odporny na FOPs)

*

***

***

Perz właściwy

**

***

***

Życice

*

***

***


***wysoka skuteczność

**średnia skuteczność

*niewystarczająca skuteczność

Selektywność EVOLUTION względem roślin dwuliściennych wynika z innej budowy enzymu karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy) u roślin dwuliściennych w porównaniu z trawami (Poaceae).

Herbicyd EVOLUTION jest szybko pobierany przez liście i przemieszczany w roślinie aż do stożków wzrostu. W przypadku chwastów wieloletnich np. perzu jest przemieszczany do rozłogów. Największą skuteczność wykazuje na chwasty młode, intensywnie rosnące. Pierwsze objawy są widoczne na chwastach zwykle po 7 dniach. Maksymalna skuteczność jest osiągana po miesiącu /dwóch miesiącach po zabiegu.

Dla zapewnienia skuteczności EVOLUTION musi być stosowane łącznie z adiuwantem, najlepiej bazującym na metylowanym oleju rzepakowym.

W rzepaku EVOLUTION może być stosowane do fazy BBCH 32, ale optymalnie jest zastosować go zanim rośliny wytworzą zbyt dużo liści, aby uniknąć „efektu parasola”.

Efekty działania EVOLUTION można zaobserwować na poniższych zdjęciach.

Chizalofop-p-etylowy w formulacji 50g/l w dawce 1 l/ha
EVOLUTION 0,5 l/ha + adiuwant
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 01:02