StoryEditor

Zalecenia EFSA dla drobiu uderzą w kieszenie hodowców i portfele konsumentów!

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza alarmuje, że zalecenia EFSA odnośnie utrzymania drobiu i chowu, o których niedawno pisaliśmy nie uwzględniają strat jakie poniesie sektor, hodowcy oraz konsumenci. O jakich zaleceniach mowa i jakie będą ich konsekwencje?
02.07.2024., 15:00h

To kolejne zalecenia EFSA, od których na głowach hodowców włos się jeży, a ciśnienie podnosi. Kolejne zalecenia pozbawione analizy konsekwencji dla sektora i konsumentów. 

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o zaleceniach EFSA dla hodowców zwierząt gospodarskich. W których rekomenduje się następujące zmiany:

Dla brojlerów kurzych:

  • ograniczenie tempa wzrostu brojlerów do maksymalnie 50 g/dzień;
  • znaczące zmniejszenie gęstości obsady, aby zaspokoić potrzeby behawioralne brojlerów;
  • zapewnienie zadaszonego wybiegu brojlerom od 2 tygodnia życia;
  • zapewnienie dostępu do wybiegu zewnętrznego porośniętego w 70%

Dla kur niosek:

  • utrzymywanie ptaków w systemach bezklatkowych (ZAKAZ HODOWLI KLATKOWEJ!)
  • określenie metodyk oceny dobrostanu (np. w oparciu o występowanie złamania kości grzebienia mostka) dla wszystkich mieszańców komercyjnych, aby ukierunkować selekcję genetyczną na uzyskiwanie linii odpornych na uszkodzenia kości, tkanek miękkich oraz skóry;
  • wdrożenie środków zapobiegawczych przeciwko dziobaniu, aby stopniowo wycofywać się z przycinania dziobów;
  • zapewnienie zadaszonego wybiegu, aby zmniejszyć zagęszczenie obsady w ciągu dnia, kiedy ptaki są najbardziej aktywne, a jeśli z powodu klimatu panującego w państwie członkowskim nie można zapewnić zadaszonego wybiegu, należy zapewnić dodatkową przestrzeń.

Krajowa Rada Drobiarstwa alarmuje! Szkód więcej niż pożytku

KRD-IG zaznacza, że nie kwestionuje potrzeby wprowadzania zmian, jednak przedstawiciele branży uważają, ze zalecenia EFSA koncentrują się wyłącznie na filarze środowiskowym, a niestety pomijane są aspekty społeczne i ekonomiczne.

- Przyjęcie zaleceń EFSA dotyczących ograniczenia zagęszczenia hodowli oraz tempa wzrostu brojlerów do 50 g/dzień dramatycznie zmniejszyłoby produkcję mięsa drobiowego w UE o 70%, co spowodowałoby nie tylko wzrost cen dla konsumentów, zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego UE, ale również spadek samowystarczalności z obecnego poziomu 113% do zaledwie 30%. Taka sytuacja uczyniłaby z UE importera mięsa z krajów z niższymi standardami dobrostanu zwierząt, które nie spełniają wyśrubowanych unijnych norm w tym zakresie, a emisje gazów cieplarnianych przy produkcji są znacznie wyższe niż w UE. W konsekwencji wystąpi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Unii Europejskiej – alarmuje KRD-IG.

Jak przy zaleceniach utrzymać produkcję drobiu?

KRD-IG przedstawiła ciekawe stanowisko, bowiem z jej wyliczeń wynika, że jeżeli UE chciałaby utrzymać obecny poziom produkcji wymagałoby to budowy dodatkowych 116 tys. kurników.

- Jest to przedsięwzięcie nie tylko finansowo, ale również logistycznie niewykonalne, biorąc pod uwagę ograniczenia przestrzenne, wymogi środowiskowe oraz skomplikowane uwarunkowania formalne, które obecnie obowiązują w państwach członkowskich – zaznacza Izba.

Rasy wolno rosnące – zmniejszenie produkcji

Zgodnie z zaleceniami EFSA należałoby przejść na rasy wolno rosnące, co wówczas zwiększy zapotrzebowanie na paszę i wodę o około 15,7% oraz wymagać będzie nowych powierzchni produkcyjnych (wzrost o 17,8%), czego jak podkreśla Izba realizacja w obecnych warunkach prawnych jest niemożliwa.

- Taka zmiana spowodowałaby także wzrost emisji CO2 o ponad 12 327 300 ton, co stanowi wzrost o około 28%. Tym samym, wprowadzenie proponowanych zmian mogłoby w dłuższej perspektywie przyczynić się do znaczącego obciążenia środowiska, zamiast przynosić oczekiwane korzyści ekologiczne – podaje KRD.

Zalecenia DLA EFSA od KRD

- Doceniamy wysiłek EFSA w zbieraniu i analizie danych naukowych, jednakże obecne zalecenia nie uwzględniają pełnego potencjału zrównoważonej hodowli ani istniejących już programów hodowlanych, które skutecznie wpływają na poprawę dobrostanu zwierząt. Apelujemy o przemyślane zrewidowanie proponowanych rekomendacji z uwzględnieniem rzeczywistych możliwości sektora drobiarskiego oraz konsekwencji społeczno-gospodarczych, jakie mogą wyniknąć z ich wdrożenia. Niezbędne jest uniknięcie destabilizacji europejskiego rynku drobiarskiego, która mogłaby mieć dalekosiężne negatywne skutki zarówno dla gospodarki, jak i dla konsumentów w całej Unii – zaleca KRD-IG.

Co jeszcze zaleciła EFSA?

Z danych przedstawiony przez MRiRW w zakresie warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwach, EFSA opublikowała łącznie sześć opinii, dotyczących: ochrony świń, ochrony cieląt, kury niosek, brojlerów, ochrony kaczek, gęsi i przepiórek oraz ochrony krów mlecznych.

Więcej o tym piszemy poniżej.

image

Rekomendacje EFSA na temat dobrostanu zwierząt, narażą hodowców na ogromne koszty!

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. lipiec 2024 07:35