StoryEditor

Złe wieści dla hodowców - ustawa odorowa wraca do Sejmu!

Wraca kontrowersyjna ustawa odorowa. Ministerstwo klimatu i środowiska prowadzi już prace nad ustawą. W Sejmie ustawa powinna się w przyszłym roku. Nie jest jeszcze znany termin wejścia w życie nowych przepisów.
09.07.2024., 13:52h

Posłanki: Krystyna Sibińska i Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej przypomniały, że w trakcie IX kadencji Sejmu RP w latach 2019-2023 prowadzone były prace nad projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Wyżej wymieniony projekt znajdował się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a planowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów był IV kwartał 2023 roku.

- W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego kierowanych jest wiele zapytań od mieszkańców i mieszkanek terenów wiejskich, ale również przedstawicieli prasy o aktualny status prac nad wyżej wymienionym projektem ustawy. Wynika to z coraz większych problemów społecznych i środowiskowych dla lokalnych społeczności generowanych przez uciążliwości zapachowe związane z dużymi obiektami produkcji zwierzęcej (są to przemysłowe fermy chowu trzody chlewnej, drobiu lub zwierząt futerkowych) – napisały w interpelacji poselskiej K. Sibińska i M. Tracz.

Ekspertyzy są gotowe

W odpowiedzi ministerstwo klimatu i środowiska zauważyło, że już w poprzedniej kadencji Sejmu w celu określenia kierunków legislacji w tym zakresie zlecono wykonanie m.in. ekspertyzy: „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej” oraz „Bezpieczne odległości od zabudowań dla przedsięwzięć, których funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej”.

Trwają prace nad ustawą odorową

- Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są, w porozumieniu z wiodącymi jednostkami naukowymi, prace mające na celu skonstruowanie kompleksowego rozwiązania, regulującego zjawisko uciążliwości odorowych. Konstruowane przepisy bazować będą na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i najlepszych dostępnych technikach pomiarowych, które z powodzeniem stosowane są od lat w Unii Europejskiej – napisał w odpowiedzi Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska.

Kiedy ustawa odorowa będzie gotowa?

No to pytanie nie ma na razie odpowiedzi. W tym roku planowane są prace eksperckie, natomiast proces legislacyjny zaplanowany jest na rok 2025 r. Z kolei termin wejścia w życie regulacji w zakresie uciążliwości zapachowej zostanie określony na etapie oceny skutków regulacji.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. lipiec 2024 15:21