Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Będą rekompensaty za bioasekurację!

Obrazek

1 116 milionów złotych. Tyle przez 3 lata zamierza przeznaczyć budżet na dodatkową pomoc, m.in. na finansowanie realizacji programu bioasekuracji. Rolnicy będą mogli liczyć na rekompensaty z tytułu zaprzestania produkcji oraz refundację połowy kosztów inwestycji w zabezpieczenie chlewni przed ASF. Rząd planuje również obniżyć oprocentowanie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji dla ofiar klęsk żywiołowych. 

wk21 lutego 2018, 16:35
Resort rolnictwa wysłał już do konsultacji społecznych rozporządzenie Rady Ministrów, które ustanowi program pomocy dla hodowców trzody chlewnej. Pomoc będzie skierowana do:
  • hodowców świń prowadzących w 2017 r. produkcję świń, którzy na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii będą zobowiązani zaprzestać dalszej produkcji wskutek niezachowania warunków bioasekuracji;
  • hodowców świń, którzy zdecydowali się na wprowadzenie bioasekuracji – umożliwi  ubiegania się o refundację 50% kosztów zakupu materiałów ochronno–dezynfekcyjnych wszystkim producentom świń.

Pomoc za rezygnację z produkcji


W pierwszym przypadku rząd przewiduje rekompensaty za utracone dochody. Wysokość rekompensaty będzie obliczana jako iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w 2017 r., jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń, kwoty 0,36 zł oraz liczby dni obowiązywania w danym roku kalendarzowym zakazu utrzymywania świń. Ta forma pomocy będzie mogła być udzielana dopiero po wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską, która oceni, czy jest zgodna z zasadami udzielania pomocy na wspólnym rynku.

Pomoc na wdrożenie bioasekuracji


W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wspieranie wszystkich producentów świń W Polsce w formie refundacji 50 % kosztów zakupu:
  • mat dezynfekcyjnych;
  • sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów;
  • odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Dodatkowa pomoc


Ponadto rząd chce uruchomić dodatkową pomoc dla producentów rolnych, poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, poprzez obniżenie płaconego przez kredytobiorców oprocentowania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji. Poszkodowani przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę będą mogli liczyć na obniżenia oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji rolnej dla kredytobiorcy do 0,5% w skali roku.

Powyższe obniżenie oprocentowania dotyczy wyłącznie producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich, co najmniej od jednego z wyżej wymienionych ryzyk.

Ministerstwo rolnictwa zamierza przeznaczyć na finansowanie powyższej pomocy 372 mln zł rocznie przez najbliższe trzy lata.

wk
fot. Kurek


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)