StoryEditor

Bezpieczne postępowanie na wypadek pożaru w gospodarstwach hodowlanych. Nowy projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - wypełnij ankietę.

Masz w gospodarstwie opracowane działania na wypadek pożaru? Przeszedłeś szkolenie na wypadek pożaru w gospodarstwie? Wypełnij ankietę i weź udział w szkoleniach opracowywanych z udziałem straży pożarnej, lekarzy weterynarii i ratowników przedmedycznych. To może się przydać!
10.05.2024., 15:12h

Sprawdź czy znasz odpowiedzi na pytania:

  • Czy w momencie zauważenia pożaru na terenie gospodarstwa w pierwszej kolejności podejmuje się próbę ugaszenia ognia? 
  • Czy w pomieszczeniu objętym pożarem, największym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt jest wysoka temperatura?
  • Czy w momencie wystąpienia pożaru należy samodzielnie wyłączyć energię elektryczną, jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych? 
  • Czy silos, w którym magazynowane są materiały roślinne powinien posiadać ocenę zagrożenia wybuchem?

To tylko niekóre z zagadnień, jakie obejmuje ankieta niezbędna do stworzenia programu szkoleń i instrukcji p.poż. dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta. 

Projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ma na celu poprawę wiedzy oraz świadomości rolników, zwłaszcza hodowców zwierząt w zakresie postępowania w sytuacjach pożarowych w gospodarstwach. Działania rozpoczynają się od dokładnej analizy obecnej wiedzy hodowców i rolników na temat postępowania w przypadku pożaru w gospodarstwach hodowlanych. Planowane badania mają pozwolić określić newralgiczne obszary wymagające wsparcia.

 

Wypełnij ankietę pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/15T3dEwEA5w_zpedwgnMKxwHSp-b66E_9RKa2guYasxE/edit?pli=1

 

W oparciu o analizę identyfikowanych zagrożeń w gospodarstwach i proces ankietyzacji, zostaną utworzone odpowiednio dostosowane do potrzeb hodowców zwierząt szkolenia. Obejma one tematy związane zarówno z przygotowaniem gospodarstwa na wypadek pożaru, postępowaniem w trakcie pożaru, udzielaniem pomocy przedmedycznej oraz przedweterynaryjnej. Działania te będą prowadzone przy współpracy z jednostkami zewnętrznymi, w tym: strażą pożarną, ratownikami przedmedycznymi oraz lekarzami weterynarii.

Projekt zakłada opracowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru w formie dostępnej, także dla osób niewidomych i słabo widzących, w tym tablic tyflograficznych zawierających szczegółowe informacje dotyczące przygotowania gospodarstwa na wypadek pożaru.

Projekt jest finansowany z budżetu państwa, z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Nauka dla Społeczeństwa.

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 06:03