StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2024: rolnicy złożyli ponad 600 tys. wniosków

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie 2024 został ponownie wydłużony, tym razem do 1 lipca! Do tej pory rolnicy złożyli 601 tysięcy wniosków. Jakie są tegoroczne zasady?
14.05.2024., 11:38h

Termin składania wniosków o dopłaty ponownie wydłużony

Minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że nabór przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2024 zostanie wydłużony ponownie o kolejne dwa tygodnie, a więc do 1 lipca. O wydłużenie kampanii dopłat bezpośrednich wnioskowano wielokrotnie i nic dziwnego, bo co chwila w obecnej kampanii następują jakieś zmiany. Warto pamiętać, że wnioski kolejny rok z rzędu składamy tylko przez eWniosek Plus i również w tym roku za darmo wypełniają je Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

W trwającej kampanii do tej pory złożono ponad 601 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe.

W tegorocznej kampanii nastąpił szereg ważnych zmian.

Czesław Siekierski poinformował, że nabór wniosków znów zostanie wydłużony. 

- W związku z postulatami środowisk rolniczych minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski można składać do 1 lipca br.- informuje MRiRW. Zmiany do wniosków będzie można wprowadzać do 16 lipca. 

- Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 1 lipca, tj. do 26 lipca 2024 r. W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy. Rozporządzenie w tej sprawie zostanie wkrótce opublikowane - wyjaśnia resort rolnictwa. 

Płatności dla małych gospodarstw oraz Płatności w ramach ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”

1 lipca br. nie dotyczy nowych form płatności bezpośrednich, gdyż wnioski dot. Płatności dla małych gospodarstw oraz Płatności w ramach ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”, będzie można składać do 31 sierpnia br. 

Jednak co bardzo ważne - rolnicy, którzy będą chcieli otrzymać Płatność dla małych gospodarstw oraz płatność w ramach nowego ekoschematu, muszą najpierw złożyć standardowy wniosek w podstawowym terminie – na obecnie obowiązujących zasadach.

image

Płatność dla małych gospodarstw i płatne ugorowanie 4% gruntów

Jak z kolei łączyć ekoschematy pisaliśmy w artykule Jak łączyć ekoschematy w gospodarstwie w 2024 roku? Eksperci radzą. Jeżeli chcesz być na bieżąco śledź nasze treści DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2024 na topagrar.pl

Zmiany w GAEC 7

ARiMR wczoraj poinformowała również, że obecnie trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku, w związku ze zmianami przepisów od 2024 roku, w zakresie warunków spełnienia normy GAEC7. Rolnicy będą mogli spełnić wymogi dla normy GAEC7 albo spełniając warunek zmianowania albo warunek dywersyfikacji.

image

Normy GAEC, dopłaty bezpośrednie i ekoschematy w 2024 roku. Ekspertka wylicza ważne dla rolników zmiany [VIDEO]

W przypadku, gdy rolnik zamierza spełnić normę GAEC7 poprzez zmianowanie upraw, należy mieć na uwadze, iż na 40% gruntów ornych w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymywana rok do roku na tej samej powierzchni. Zasady w zakresie tego warunku nie uległy zmianie.

Natomiast w przypadku spełnienia wymogu normy GAEC7 poprzez dywersyfikację upraw następuje zmiana w zależności od powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie:

  • od 10 do 30 ha gruntów ornych, rolnikowi wystarczy posiadać 2 uprawy, z tym największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%,
  • powyżej 30 ha gruntów ornych, rolnikowi wystarczy posiadać 3 uprawy, z tym największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie uprawy główne nie więcej niż 95%.

Co zrobić jeśli już złożyłeś wniosek? 

ARiMR wyjaśnia, że obecnie dla wniosków dotychczas wysłanych lub wysyłanych z błędem dotyczącym niespełnienia normy GAEC7, zasadność występowania błędu, rolnik może zweryfikować dokonując sprawdzenia spełnienia tylko warunku zmianowania, który nie uległ zmianie (informacja w dedykowanym panelu Normy GAEC7 w zakładce: WNIOSEK i PODSUMOWANIE) albo jeżeli wybierze spełnienie normy przez dywersyfikację poprzez poza systemowe obliczenia w oparciu o przedstawione powyżej reguły.

- Po wprowadzeniu zmian systemowych, w zakresie sprawdzenia spełnienia normy GAEC7, aplikacja eWniosekPlus będzie na bieżąco prezentować w dedykowanym panelu Normy GAEC7 (w zakładce: WNIOSEK i PODSUMOWANIE) spełnienie normy osobno: w zakresie zmianowania oraz osobno w zakresie dywersyfikacji upraw. Po spełnieniu jednego z warunków dla normy GAEC7 rolnik będzie mógł wysłać wniosek - wymienia ARiMR. 

oprac. dkol na podst. ARiMR

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. maj 2024 08:17