Reklama zniknie za 11 sekund

(Nie tylko) pomoc dla ofiar ASF

Obrazek

Będzie obiecana pomoc dla rolników poszkodowanych przez afrykański pomór świń. Rada Ministrów zaakceptowała rozporządzenie ministra rolnictwa, w którym przewiduje się rekompensaty za zaprzestanie produkcji oraz refundacja nakładów na wprowadzenie zasad bioasekuracji. Pierwotnie rząd planował przeznaczyć na ten cel ponad 1 miliard złotych przez trzy lata.

wk12 lipca 2018, 12:27
Wraz z wprowadzeniem w końcu lutego obowiązkowych zasad bioasekuracji na terenie całego kraju resort rolnictwa  obiecał rolnikom pomoc finansową na ten cel. Rozporządzenie w tej sprawie powstało już w marcu, ale dopiero teraz przyjęła je Rada Ministrów.

Rekompensaty i rekomendacje

Pomocy ofiarom ASF będzie udzielać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dwa sposoby. Po pierwsze rolnicy będą mogli liczyć na wyrównanie utraconych dochodów w związku z wydanym przez Inspekcję Weterynaryjną zakazem utrzymywania trzody chlewnej w gospodarstwie. Przewidziano dla nich rekompensaty za utracone dochody w wysokości 0,36 zł dziennie za każde zwierzę, ale nie więcej niż do 50 sztuk dla jednego producenta świń.

Pomoc ta będzie przyznawana na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Ale zanim program wejdzie w życie minister rolnictwa będzie musiał przekonać do niego Brukselę. W tym celu musi dokonać notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej.

Druga forma pomocy dla rolników to refundacja kosztów zakupu materiałów ochronno-dezynfekcyjnych. W 2018 r. nie będzie mogła ona przekroczyć 75% tych kosztów, a kolejnych latach 50%. Refundacji będzie podlegać zakup:
  • mat dezynfekcyjnych,
  • sprzętu niezbędnego do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do ich przeprowadzania,
  • odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • środków na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem do nich zwierząt domowych.

Także pomoc klęskowa

Podczas prac legislacyjnych wartość całego, 3 – letniego programu pomocy, resort rolnictwa oszacował na 1 mld 116 mln zł. Ale nie wszystkie pieniądze będą przeznaczone na walkę z ASF. Rozporządzenie przewiduje bowiem także możliwość ubiegania się przez rolników o preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na wznowienie produkcji rolnej, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina). Chodzi o kredyty o obniżonej do 0,5% w skali roku wielkości płaconego przez rolników oprocentowania.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)