Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Postulaty Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF

Obrazek

W Sejmie odbyło się pierwsze spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF, który przedstawił swoje postulaty. Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że nie ma możliwości złagodzenia przepisu, który pozabawia rolników odszkodowania za likwidację stada, gdy nie przestrzega on zasad bioasekuracji. 

wk18 grudnia 2019, 13:36
Postulaty przedstawił przewodniczący Zespołu poseł Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a należą do nich:

wzmocnienie bioasekuracji – zwiększenie kwoty do 150 tys. zł oraz zwrot do 90 % kosztów kwalifikowanych, w celu przyśpieszenia ich realizacji wnioski powinny być składane przez rolników w biurach powiatowych ARiMR 

utworzenie 4 ogrodzonych siedlisk dzików w OHZ w celu zachowania puli genetycznej

maksymalna redukcja populacji dzików poza siedliskami

możliwość przekazania przez myśliwego znalezionego dzika do Nadleśnictwa z informacją o miejscu pozyskania danej sztuki

wypłaty 500 zł za znalezione zwłoki dzika dla myśliwych, leśniczych, wojsk terytorialnych oraz rolników.

- Wzmocnienie kwot bioasekuracji wypłacanych rolnikom zawsze ma znacznie. Część rolników utrzymujących poniżej 50 sztuk wolałoby wzmocnić bioasekurację niż likwidować stada. Dla takich ludzi taka pomoc jest bardzo istotna - powiedział Mirosław Welz zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, który dodał, że obecnie najważniejszym zadaniem jest redukcja pogłowia dzika.

 - Im mniej osobników w terenie, tym szerzenie mniejsze. Gdyby była alternatywa, której nie ma - mówię o szczepionce - moglibyśmy mówić o innym rozwiązaniu. Tak zrobili Niemcy z klasycznym pomorem świń - dodał.   

Zastępca GLW zwrócił uwagę, że postulat dotyczący wypłaty premii za znalezienie martwego dzika jest częściowo realizowany. Mogą na nią liczyć myśliwi i leśnicy i nie ma na razie możliwości wypłaty innym osobom. Ale nie wykluczył zmiany tych przepisów w 2020 r. 

Prezes  zwrócił także uwagę na problem odszkodowań za ASF, w gospodarstwach w których doszło do drobnych uchybień w bioasekuracji, często nie z winy rolnika. 
W takich przypadkach rolnik pozbawiany jest odszkodowania w 100%. Prezes KRIR ponowił wniosek o procentowe pomniejszenie odszkodowania max. 25-30% w przypadku drobnych niedociągnięć. O wysokości odszkodowania decydowałaby punktacja. 

Ale Inspekcja Weterynaryjna nie pozostawia złudzeń co do takich pomysłów.

 - Art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt nie daje możliwości punktacji. Podchodzi do problemu zero-jedynkowo. Ktoś spełnia określone wymagania przysługuje mu odszkodowanie, kto nie przestrzega temu nie przysługuje. Działamy jako Inspekcja Weterynaryjna na podstawie prawa i dopóki ten przepis tak brzmi nie ma możliwości jego innej interpretacji - podsumował Mirosław Welz zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. 

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)