Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Szkody spowodowane ASF: włoski rząd przekaże 25 mln euro dla sektora trzody chlewnej

Obrazek

Włoski minister rolnictwa Stefano Patuanelli deklaruje pomoc finansową dla sektora trzody chlewnej. Chce w ten sposób zrekompensować rolnikom, ale nie tylko, szkody gospodarcze spowodowane afrykańskim pomorem świń.

 

Dominika Mulak3 sierpnia 2022, 14:30

25 mln euro na zrekompensowanie strat 

We Włoszech firmy z sektora trzody chlewnej mają otrzymać pomoc finansową za szkody gospodarcze spowodowane afrykańskim pomorem świń (ASF). W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Stefano Patuanelli podpisał dekret ustanawiający fundusz z budżetem 25 mln euro, który ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw na obszarach objętych ASF, które poniosły straty w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie, zwalczanie i powstrzymywanie choroby. Dotyczy to m.in. zamykania przedsiębiorstw, ale także ograniczeń w obrocie czy zakazów eksportu.

60% środków skierowane ma być do gospodarstw rolnych, a 40% do przedsiębiorstw z sektora uboju i przetwórstwa
. Korzyści mają odnieść w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową oraz sektorem uboju i przetwarzania mięsa w gminach dotkniętych ograniczeniami w przemieszczaniu zwierząt i wprowadzaniu do obrotu produktów pochodnych. Dotacje mają być jednak przyznawane również przedsiębiorstwom spoza tych stref, które w 2021 roku otrzymywały świnie lub mięso wieprzowe z regionów objętych środkami ASF i których działalność gospodarcza jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie lub wcale.

Ile w Polsce na walkę z ASF?

Pod koniec ubiegłego roku MRiRW przedstawiło projekt rozporządzenia, który z resztą został zaakceptowany przez Komisję Europejską, w sprawie wprowadzenia w 2022 roku „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Strategia walki z chorobą obejmuje m.in. zabicie zwierząt w ognisku choroby i utylizację ich zwłok, kontrolę przemieszczania się zwierząt, ludzi, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu, oczyszczanie i dezynfekcję skażonych pomieszczeń i sprzętu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego, perlustrację mającą na celu określenie zasięgu choroby oraz utworzenie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych.

Na realizację programu w tegorocznym budżecie przewidziano kwotę 183 mln zł. W tej kwocie współfinansowanie Unii Europejskiej wynosi nieco ponad 16,5 mln zł.

Oprac. na podstawie www.topagrar.com
Fot. Envanto Elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)