Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Co Grupa Polmlek zaproponowała SM w Rypinie?

Obrazek

Wyszliśmy z propozycją natychmiastowego, jak też długoterminowego wsparcia w każdym możliwym obszarze – informuje Grupa Polmlek, którą redakcja "top agrar Polska" spytała o rozmowy ze SM ROTR w Rypinie.

Marcin Jajor23 lipca 2018, 14:00
Spółdzielnia Mleczarska ROTR popadła w długi i nie płaci za surowiec w skupie! – biją na alarm byli już współpracownicy zakładu. Wielu rolników tonie w długach. Niektórzy stracili ponad pół miliona złotych! Nie mając wyjścia – masowo wypowiedzieli umowy. Czy do takiej trudnej sytuacji musiało dojść? O rozmowy, które mogły uratować zakład spytaliśmy Grupę Polmlek.

Grupa Polmlek prowadziła rozmowy na temat przejęcia ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie?
Na początku maja dowiedzieliśmy się, że będąca w trudnej sytuacji ekonomicznej Spółdzielnia ROTR szuka inwestora. Ósmego maja wystosowaliśmy więc pismo do Rady Nadzorczej SM ROTR z kopią do Zarządu, w którym zgłosiliśmy chęć podjęcia negocjacji. Równocześnie wyszliśmy z propozycją natychmiastowego, jak też długoterminowego wsparcia w każdym możliwym obszarze. Zawierała ona zarówno chęć rozwoju działalności produkcyjnej Spółdzielni, wsparcie sprzedaży z wykorzystaniem naszych kanałów dystrybucji, utrzymanie zatrudnienia, jak też rozwiązania w obszarze finansowym.

Czy potwierdzają Państwo, że Grupa Polmlek udzieliła pomocy finansowej w wysokości ok. 5 mln zł  ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie?
Ponieważ wiemy, co dla rolników oznacza opóźnienie w płatności za mleko, na prośbę Zarządu i przedstawicieli Rady Nadzorczej ROTR dokonaliśmy bardzo wstępnej, pobieżnej analizy otrzymanych dokumentów. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję, o stworzeniu finansowania pomostowego. Chcieliśmy zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji związanej z brakiem płatności za mleko. Polmlek mimo, że nie jest spółdzielnią, miał tylko jeden zamiar – zorganizował finansowanie pomostowe wysokości 5 mln zł na wypłatę zaległych wynagrodzeń dla rolników za dostarczone mleko. Sami jesteśmy rolnikami i wiemy, ja to działa. A żadna inna firma nie zdecydowała się na pomoc tym rolnikom.

Dlaczego ostatecznie nie doszło do przejęcia ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie przez Grupę Polmlek?
Po przekazaniu pieniędzy z finansowania pomostowego odbył się kilkudniowy audyt. Po nim dokonaliśmy dogłębnej analizy. Coś przestało się zgadzać – znaleźliśmy istotne błędy w dokumentacji. Dodatkowo Zarząd Spółdzielni ROTR 12 czerwca wystosował pismo, w którym zaproponował Polmlek warunki absolutnie nie do przyjęcia, w naszej opinii niekorzystne dla obu stron. Zaproponowano nam, byśmy wyłożyli ogromną kwotę 80 mln zł na spłatę długów, a w zamian nie otrzymali nic  – żadnej własności gruntów, ani skupu mleka. Polmlek spłaciłby więc długi ROTR, ale bez jakiejkolwiek możliwości zarządzania tym biznesem. 

Wiemy także, że pomimo podpisania dokumentów o wyłączności,  ROTR prowadził  rozmowy z innymi 2–3 mleczarniami (ze względu na nie atrakcyjne warunki one także negocjacji nie podjęły). To był dodatkowy powód wycofania się Polmlek z rozmów w dniu 14 czerwca.

Po zmianie w Zarządzie ROTR, w której dostrzegliśmy szansę na ponowienie rozmów, zwróciliśmy się do ROTR z propozycją spotkania, które odbyło się 22 czerwca w Pułtusku. Ze strony Polmlek obecni byli właściciele Grupy oraz nasi doradcy. ROTR reprezentowali nowy Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz menedżerowie Spółdzielni, w tym Wiceprezes Zarządu. Wtedy to Polmlek proponował wzięcie na siebie spłaty wszystkich zobowiązań wobec rolników dostarczających mleko do Spółdzielni ROTR, która na dzień rozmów wynosiła 32 mln zł. Natomiast 1/3 tych zobowiązań miała być spłacona od razu, a reszta rozłożona na raty w ciągu roku.

Dostawcy mieliby też możliwość podpisania umów z Polmlek z gwarancją bieżących dostaw do silnej mleczarni. Polmlek zaoferował równocześnie dzierżawę na dwa miesiące zakładu w celu utrzymania zatrudnienia i wykorzystania tego czasu na negocjacje z wierzycielami. Do dzisiaj odpowiedzi na tą propozycję nie otrzymaliśmy. Od 22 czerwca ROTR zerwał z nami wszelkie kontakty.

O losie rolników, byłych dostawców SM ROTR w Rypinie oraz o możliwych rozwiązaniach prawnych i szansach na odzyskanie utraconych pieniędzy za odstawione mleko w skupie, piszemy w artykule: "SM Rypin przestała płacić!". Zamów prenumeratę i czytaj najnowsze, sierpniowe wydanie "top agrar Polska".

mj
Fot. Jajor

Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)