StoryEditor

Dobrostan zwierząt: termin złożenia rejestru wypasu krów mlecznych i oświadczeń o zapewnieniu wypasu

Hodowcy chcący skorzystać z płatności PROW „Dobrostan krów mlecznych – wypas” i „Dobrostan krów mamek” muszą w terminie złożyć rejestr wypasu krów i oświadczenie o wypasie. Do kiedy można dostarczyć dokumenty i jakie spełnić wymagania?
25.10.2022., 15:10h

Dobrostan krów mlecznych – wymagania

W ramach PROW rolnicy mogą starać się o płatność dobrostanową wyliczaną na podstawie liczby wypasanych krów mlecznych. Wypas musi odbywać się na zadeklarowanych we wniosku o płatności trwałych użytkach zielonych albo gruntach ornych, na których są trawy lub inne zielone rośliny pastewne. Wypas powinien trwać co najmniej przez 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie:

  • Od 1 kwietnia do 15 października tego roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej (w przypadku, gdy wniosek został złożony do 1 IV);
  • Od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 15 października roku, w którym został złożony wniosek (w przypadku, gdy wniosek został złożony po 1 IV).

Wysokość płatności dobrostanowej do wypasu krów

  • 100% stawki płatności – za każdą krowę mleczną od 1 do 100 sztuk;
  • 75% stawki płatności – za każdą krowę mleczną od 101 do 150 sztuk;
  • 50% stawki płatności – za każdą krowę mleczną powyżej 150 sztuk.

Dobrostan krów mamek – wymagania

W ramach działania Dobrostan krów mamek hodowcy są zobowiązani do wypasania bez uwięzi wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku użytkowania.
Wypas musi odbywać się na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych z trawami lub innymi zielnymi roślinami pastewnymi. Wypas powinien trwać co najmniej przez 140 dni w okresie:

  • Od 1 kwietnia do dnia 15 października tego roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej (w przypadku, gdy wniosek został złożony do 1 IV);
  • Od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu o zapewnieniu wypasu do dnia 15 października roku (w przypadku, gdy wniosek został złożony po dniu 1 IV).

Jak wyliczana jest płatność dobrostanowa dla krów mamek?

W wariancie 2.3. Dobrostan krów mamek płatność wyliczana jest na podstawie średniej liczby krów mamek utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej do 14 marca kolejnego roku.

Dobrostan owiec – wymagania

W działaniu Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach, rolnicy zobowiązani są do wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie owiec na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych z trawami lub innymi zielnymi roślinami pastewnymi lub zapewnienie im dostępu do wybiegu przez co najmniej przez 120 dni w terminie od 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek (w przypadku, gdy wniosek został złożony do 1IV) lub od dnia złożenia wniosku (w przypadku, gdy wniosek został złożony po 1 IV)  do 15 października.

Termin złożenia dokumentów

Od 16 do 31 października 2022 r. należy złożyć rejestr wypasu krów mlecznych lub oświadczenie o zapewnienie wypasu krów mamek lub oświadczenie o zapewnieniu wypasu owiec do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 

źródło: odr.pl
fot. Kolasińska

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 18:02