Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Jakie wsparcie w ramach ekoschematu – „Dobrostan zwierząt” dla hodowców krów?

Obrazek

Od przyszłego roku hodowcy bydła mlecznego będą mogli otrzymać dodatkowe unijne dofinansowanie za udział w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt”. Jakie są szczegółowe warunki otrzymania wsparcia w Planie Strategicznym WPR?

wk1 sierpnia 2022, 13:23

W przesłanym do Komisji Europejskiej Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 bardzo mocny nacisk położono na ekoschemat "Dobrostan zwierząt".

Po co ekoschemat – dobrostan zwierząt?

"Celem interwencji jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt" – czytamy w Planie Strategicznym WPR.

Jak podwyższyć dobrostan zwierząt?

Autorzy dokumentu przypominają, że istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na dobrostan zwierząt:

 • rodzaj obiektów, w których są utrzymywane;
 • strefy odpoczynku;
 • dostępna przestrzeń;
 • obsada zwierząt;
 • dostęp do wybiegu/pastwiska.

Poprzez wprowadzenie praktyk hodowlanych, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy, zwierzętom zapewnia się możliwość realizowania potrzeb behawioralnych, a tym samym lepsze ich samopoczucie i zdrowie. Pozwala to również zapobiegać agresji między zwierzętami i wzajemnemu okaleczaniu się. Poprawa dobrostanu zwierząt wpłynie zatem korzystnie na wyniki produkcji i jakość produktów pozyskiwanych od tych zwierząt, a tym samym na zdrowie ludzi.

Na czym polega system punktowy w ekoschemacie?

W „Ekoschemacie – Dobrostan zwierzątzastosowano system punktowy polegający na możliwości wyboru przez rolnika z katalogu poszczególnych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt – praktyk możliwych do realizacji w danym gospodarstwie.

Podstawowym warunkiem realizacji ekoschematu jest wybór praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach. Jedynie przy wyborze tej praktyki możliwa jest realizacja pozostałych praktyk przewidzianych dla danej grupy zwierząt. Warunek ten nie dotyczy wypasu krów mlecznych – praktykę tę możną realizować bez powiązania z powiększoną powierzchnią bytową.

Jak zapewnić dobrostan krów mlecznych?

Zgodnie z PS WPR krowom mlecznym należy zapewnić co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnym, bez uwięzi (przez min. 6 godz. dziennie) a krowom mlecznym utrzymywanym grupowo bez uwięzi (wolnostanowiskowo) zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach, zgodnie z poniższą tabelą:

Kolejne wymagania dla hodowców bydła 

Jednocześnie hodowcy, którzy zdecydują się wybrać powyższe zasady „Ekoschematu – Dobrostan zwierząt” i zapewnić zwierzętom zwiększoną o co najmniej 20% lub o co najmniej 50% powierzchni bytową, będą mogli wybrać następujące dodatkowo punktowane praktyki:

 • ściółka - zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek krów;
 • wybieg - zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok;
 • odsadzanie cieląt - cielęta odsadza się nie wcześniej niż w 5. dniu od dnia ich urodzenia.

Forma i wysokość wsparcia w ramach ekoschematu

Po przystąpieniu do „Ekoschematu – Dobrostan zwierząt” rolnik będzie otrzymywał płatność roczną przyznawaną do sztuki zwierzęcia. Do każdej praktyki przypisana będzie odpowiednia liczba punktów, która odpowiada wysokości szacowanej stawki za daną praktykę do sztuki zwierzęcia. Przyjęto, że 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 euro. 

 

Płatności tylko do 150 DJP!

Płatności są przyznawane z zastosowaniem poniższych progów degresywności (nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego) jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach:

 • do 100 DJP – 100%;
 • powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75%;
 • powyżej 150 DJP – brak płatności.

Budżet przeznaczony na wsparcie podwyższonego dobrostanu zwierząt (wszystkich gatunków) w ramach ekoschematu będzie wynosił ok. 1,4 mld euro

Przeczytaj także Dopłaty 2023: Dobrostan krów mamek i opasów – warunki, stawki i wyliczenia

wk
fot. EnvatoElements

O rewolucji w ekoschematach i ich wariantach przeczytacie w sierpniowym wydaniu top agrar Polska!

okładka top agrar polska sierpnień 2022Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)