Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Dobrostan zwierząt: termin złożenia rejestru wypasu krów mlecznych i oświadczeń o zapewnieniu wypasu

Obrazek

Hodowcy chcący skorzystać z płatności PROW „Dobrostan krów mlecznych – wypas” i „Dobrostan krów mamek” muszą w terminie złożyć rejestr wypasu krów i oświadczenie o wypasie. Do kiedy można dostarczyć dokumenty i jakie spełnić wymagania?

Aneta Lewandowska26 października 2022, 08:00

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Dobrostan krów mlecznych – wymagania
 • Wysokość płatności dobrostanowej do wypasu krów
 • Dobrostan krów mamek – wymagania
 • Jak wyliczana jest płatność dobrostanowa dla krów mamek?
 • Dobrostan owiec – wymagania
 • Termin złożenia dokumentów

Dobrostan krów mlecznych – wymagania

W ramach PROW rolnicy mogą starać się o płatność dobrostanową wyliczaną na podstawie liczby wypasanych krów mlecznych. Wypas musi odbywać się na zadeklarowanych we wniosku o płatności trwałych użytkach zielonych albo gruntach ornych, na których są trawy lub inne zielone rośliny pastewne. Wypas powinien trwać co najmniej przez 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie:

 • Od 1 kwietnia do 15 października tego roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej (w przypadku, gdy wniosek został złożony do 1 IV);
 • Od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 15 października roku, w którym został złożony wniosek (w przypadku, gdy wniosek został złożony po 1 IV).

Wysokość płatności dobrostanowej do wypasu krów

 • 100% stawki płatności – za każdą krowę mleczną od 1 do 100 sztuk;
 • 75% stawki płatności – za każdą krowę mleczną od 101 do 150 sztuk;
 • 50% stawki płatności – za każdą krowę mleczną powyżej 150 sztuk.

Dobrostan krów mamek – wymagania

W ramach działania Dobrostan krów mamek hodowcy są zobowiązani do wypasania bez uwięzi wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku użytkowania.
Wypas musi odbywać się na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych z trawami lub innymi zielnymi roślinami pastewnymi. Wypas powinien trwać co najmniej przez 140 dni w okresie:

 • Od 1 kwietnia do dnia 15 października tego roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej (w przypadku, gdy wniosek został złożony do 1 IV);
 • Od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu o zapewnieniu wypasu do dnia 15 października roku (w przypadku, gdy wniosek został złożony po dniu 1 IV).

Jak wyliczana jest płatność dobrostanowa dla krów mamek?

W wariancie 2.3. Dobrostan krów mamek płatność wyliczana jest na podstawie średniej liczby krów mamek utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej do 14 marca kolejnego roku.

Dobrostan owiec – wymagania

W działaniu Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach, rolnicy zobowiązani są do wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie owiec na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych z trawami lub innymi zielnymi roślinami pastewnymi lub zapewnienie im dostępu do wybiegu przez co najmniej przez 120 dni w terminie od 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek (w przypadku, gdy wniosek został złożony do 1IV) lub od dnia złożenia wniosku (w przypadku, gdy wniosek został złożony po 1 IV)  do 15 października.

Termin złożenia dokumentów

Od 16 do 31 października 2022 r. należy złożyć rejestr wypasu krów mlecznych lub oświadczenie o zapewnienie wypasu krów mamek lub oświadczenie o zapewnieniu wypasu owiec do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 

źródło: odr.pl
fot. KolasińskaPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)