Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Masz krowy w jednym budynku z innym rolnikiem? Sprawdź zmiany w Dobrostanie krów

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa przygotowało zmiany w tegorocznych zasadach ubiegania się przez rolników o płatność dobrostanową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z kolei w przyszłości program będzie rozszerzony o kolejne gatunki zwierząt. 

wk29 marca 2022, 11:04

W tym roku podobnie jak w poprzednim roku rolnicy posiadający świnie (lochy, tuczniki), krowy (mleczne, mięsne), oraz owce, mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Centrum Doradztwa Rolnego w Brwinowie przypomina jednak, że zaszły istotne zmiany obejmujące Pakiet 2. Dobrostan krów, wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach, w przypadku gdy w jednym budynku utrzymywane są krowy mleczne kilku rolników.

Nowe zasady

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z 8 marca 2022 r. w przypadku gdy krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika, maksymalna liczba krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, oznacza liczbę krów mlecznych:

·       rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w budynku z wydzielonymi sekcjami dla krów mlecznych różnych rolników – w przypadku gdy ten budynek ma wydzielone sekcje;

·       wszystkich rolników utrzymujących krowy w budynku bez wydzielonych sekcji dla krów mlecznych różnych rolników, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w takim budynku – w przypadku gdy ten budynek nie ma wydzielonych sekcji.

Oświadczenie o braku zmian

W związku z powyższym istotne jest również aby w bieżącym roku, jeżeli jest kontynuacja płatności dobrostanowej a nie było konieczności robienia nowego planu poprawy dobrostanu, złożyć oświadczenie udostępnione przez ARiMR, że zmiana maksymalnej liczby krów mlecznych, które ze względu na wymogi wariantu mogą przebywać jednocześnie w gospodarstwie rolnym, wynika z tego, że krowy mleczne rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej przebywają w budynku razem z krowami mlecznymi innego rolnika, oraz wskazanie, czy w tym budynku są wydzielone sekcje dla krów mlecznych będących w posiadaniu różnych rolników (wariant2.2).

Oświadczenie

Rośnie zainteresowanie rolników?

W ramach programu Dobrostan zwierząt w ubiegłym roku złożono 47 813 wniosków, w 2021 r. hodowcy złożyli 52 896 wniosków (5083 wniosków więcej).  A w tym:

·       2 509 wniosków na Dobrostan loch (2 454 w 2020 r.)

·       2 156 wniosków na Dobrostan tuczników (2 104 w 2020 r.)

·       37 535 wniosków na Dobrostan krów mlecznych (34 890 w 2020 r.)

·       4 126 wniosków na Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo przy zwiększonej powierzchni na szt. w budynku (3 663 w 2020 r.)

·       5 301 wniosków na Dobrostan krów mamek (4 702 w 2020 r.)

·       1 249 wniosków na Dobrostan owiec (zwiększona powierzchnia w budynku) w 2021 r. (nie realizowano tego działania w 2020 r.).

Co dalej z programem?

MRiRW planuje dalej rozszerzać wsparcie dobrostanowe. W ramach Planu Strategicznego WPR planuje się kontynuowanie wsparcia w ramach interwencji dotyczącej dobrostanu zwierząt w zakresie dotychczasowych gatunków, jak również jej rozszerzenie o kolejne gatunki/grupy zwierząt:

·       kury nioski

·       kurczęta brojlery

·       indyki utrzymywane z przeznaczeniem na mięso

·       opasy

·       konie

·       kozy.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)