Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Ruszają kontrole – efekty afery

Obrazek

Masowe kontrole rzeźni oraz zaostrzenie przepisów nadzoru nad nimi. To tylko niektóre efekty afery z nielegalnym ubojem bydła w Ostrowi Mazowieckiej. Cały czas czekamy także na efekty wizyty w Polsce unijnych kontrolerów, którzy badali polski system urzędowej kontroli żywności. 

22 lutego 2019, 15:28

Posłowie sejmowej komisji rolnictwa wysłuchali wczoraj informacji przedstawionej przez resort rolnictwa oraz Główny Inspektorat Weterynarii z działań podjętych po wybuchu afery z nielegalnym ubojem bydła.

– Nie ulega wątpliwości, że to co się stało było nielegalnym procederem mającym znamiona przestępstwa – powiedział na początku wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. 

Z informacji przedstawionych przez Głównego Lekarza Weterynarii wynika, że przeprowadzono kontrolę w 330 rzeźniach prowadzących ubój zwierząt, a nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 57 zakładów. Wydano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie tychże nieprawidłowości.

Dwie rzeźnie w powiecie Pińczów i Nowy Dwór Mazowiecki zostały zawieszone z powodu poważnego naruszenia unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności. W stosunku do jednej rzeźni (powiat Nowy Targ) prowadzone jest postępowanie administracyjne zmierzające do cofnięcia lub zawieszenia zatwierdzenia. Ale to nie wszystkie zmiany, które zostały podjęte...

– Polecono zapewnienie dostępu do centralnej bazy danych dla wszystkich urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania przed i poubojowego w rzeźniach. Trwa zbieranie danych finansowych co do możliwości zakupu komputerów i zapewnienia łączy komputerowych, aby zapewnić wykonanie tego zadania – poinformował Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii. 

Przeprowadzono również kontrolę podmiotów zajmujących się pośrednictwem w zakresie obrotu bydłem wytypowanych na podstawie analizy ryzyka.

 – Czyli skupowanie pojedynczych sztuk bydła, dostarczanie zwierząt do małych rzeźni, jednoczesne prowadzenie działalności w zakresie transportu zwierząt. Wyniki są obecnie analizowane – powiedział Główny Lekarz Weterynarii. 

Jednocześnie w najbliższym miesiącu wojewódzkie inspektoraty weterynarii mają przeprowadzić kontrole specyficznych rzeźni czyli takich, do których pośrednicy dostarczają pojedyncze krowy oraz podmiotów o małej zdolności produkcyjnej, gdzie badanie przed i po ubojowe przeprowadza jeden lub dwóch lekarzy. Główny Lekarz Weterynarii zapowiedział także, że zostaną opracowane nowe parametry dotyczące częstotliwości kontroli rzeźni, a zakłady wysokiego ryzyka będą kontrolowane raz na kwartał. 

Podjęto również współpracę z policją, która ma się zająć wynajdowaniem ogłoszeń o tzw. „leżakach”. Inspekcja Weterynaryjna zabezpieczyła kopię takich ogłoszeń, które ukazały się w Internecie i przekazała je funkcjonariuszom. Polecono również wojewódzkim i powiatowym inspektoratom ścisłą współpracę z Inspekcją Transportu Drogowego w celu kontroli sposobu przewożenia zwierząt. 

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)